Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z dużymi nakładami pieniężnymi. Możliwości pozyskania kapitału jest wiele. Bardzo często wykorzystywane są dofinansowania z Unii Europejskiej, typu zwrotna pożyczka w ramach projektu z PO KL. Ale to nie jedyna droga. Urząd Pracy również oferuje bezzwrotną pomoc na uruchomienie firmy dla bezrobotnych.
Wydawałoby się , że bezrobotny w tej sytuacji jest w idealnej pozycji – może skorzystać z dwóch form wsparcia. Ale czy rzeczywiście jest to możliwe?

Niestety nie. Każdy uczestnik projektu z działania 6.2 PO KL wnioskujący o uzyskanie preferencyjnej pożyczki jest zobowiązany do złożenia u beneficjenta (pośrednika finansowego) oświadczenia, w którym to potwierdza, że nie korzysta z innych pomocy publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PRFON, środków z PO KL na sfinansowanie tego samego celu jakim w tym przypadku jest rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oznacza to, że w tym przypadku osoba bezrobotna, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą może wybrać tylko jeden rodzaj dofinansowania –bezzwrotną pomoc z Urzędu Pracy albo zwrotną pożyczkę udzieloną w ramach projektu z PO KL.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here