Wznowienie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy zmagający się z utratą płynności finansowej, często decydują się na zawieszenie działalności gospodarczej. Problemy natury finansowej nie są jedynym czynnikiem, który zmusza do takiej decyzji. Bardzo często korzystają z niej osoby wykonujące działalność sezonową np. sklepiki lub mini obiekty gastronomiczne w miejscowościach wypoczynkowych.

O czym należy pamiętać zawieszając działalność gospodarczą?

  • Pierwszym warunkiem umożliwiającym zawieszenie działalności gospodarczej jest niezatrudnianie pracowników (osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/wychowawczym to w dalszym ciągu nasz pracownik). Do zatrudnionych nie wlicza się osób wykonujących obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło)
  • Działalność możemy wznowić i zawiesić kilkakrotnie.
  • Okres zawieszenia musi mieścić się w terminie od jednego do maksymalnie 24 miesięcy.
  • Termin zawieszenia jest okresem umownym. Przykładowo: we wniosku zadeklarowaliśmy zawieszenie na czas 8 miesięcy. Możemy jednak wznowić ją wcześniej, np. po upływie 5 miesięcy.

WAŻNE: jeśli w trakcie zawieszenia działalności powstał przychód, to zaliczki na podatek dochodowy odprowadza się po wznowieniu działalności.

Jakich formalności należy dopilnować?

W pierwszej kolejności należy o tym fakcie poinformować organy państwowe np. urząd gminy czy sąd rejestrowy. Należy ponownie złożyć wniosek CEIDG-1. Zgłoszenie do ZUS dokonuje się automatycznie.

PAMIĘTAJ: jeśli w trakcie zawieszenia działalności zmieniły się dane przedsiębiorcy (np. podstawa wymiaru, koniec preferencyjnych stawek) należy od nowa złożyć formularze ZUS ZUA bądź ZUS ZIUA.

Prawa przedsiębiorcy

Okres zawieszenia nadal upoważnia nas do:

  • zbywania wyposażenia oraz środków trwałych,
  • regulowania oraz przyjmowania należności, które nastąpiły przed okresem zawieszenia,
  • uczestnictwa w sądowych postępowaniach (podatkowych lub administracyjnych), wynikających z wydarzeń przed zawieszeniem,
  • prowadzenia konta bankowego (nie musimy go zamykać),
  • wykonywania wszystkich czynności niezbędnych do zachowania i zabezpieczenia dochodów.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here