Rejestracja jako płatnik VAT

Prowadząc działalność gospodarczą, możesz zarejestrować się jako tzw. podatnik podatku od towaru i usług (VAT). W tym celu, we właściwym Urzędzie Skarbowym należy złożyć druk VAT-R.

Kto musi się zarejestrować jako płatnik VAT?

Niezależnie od osiąganych przychodów, musisz się zarejestrować jako podatnik VAT jeśli:

– dostarczasz towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, (wyjątek stanowią – energia elektryczna, wyroby tytoniowe oraz samochody osobowe – innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji);

– dostarczasz towary tj. proszki złota i srebra oraz innych metali szlachetnych, pewne wyroby jubilerskie itp.,

– udostępniasz tereny budowlane, budynki, budowle lub ich części (art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b)

– świadczysz usługi prawnicze lub doradcze, z wyjątkiem doradztwa rolniczego.

Jako płatnik VAT musisz się także zarejestrować bez względu na rodzaj wykonywanej działalności, jeśli wartość Twojej sprzedaży przekroczyła 200 000 tys. złotych oraz jeśli nie posiadasz siedziby na terenie Polski.

Rejestracja płatnika VAT jest bezpłatna.

UWAGA: Urząd może odmówić zarejestrowania Twojej firmy jako podatnika VAT jeśli:

– w formularzu podasz informacje niezgodne z prawdą,

– nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem lub pełnomocnikiem firmy,

– podmiot nie stawia się na wezwania naczelnika Urzędu Skarbowego.

Płatnik VAT – wady i zalety

Zalety:

– możliwość odliczenia VAT, czyli tzw. dokonywanie zakupów firmowych w cenach netto,

– współpracując z innym płatnikiem VAT, mamy możliwość odliczenia podatku (wrzucenia go w koszty),

– będąc podatnikiem VAT zwiększamy prawdopodobieństwo wyboru naszej firmy w trakcie przetargów, możemy bowiem zaproponować niższe, realne ceny w kwotach netto.

Wady:

– dopełnienie szeregu formalności w trakcie składania deklaracji,

– prowadzenie ewidencji, rejestrów VAT oraz generowanie i wysyłanie pliku JPK,

– Urząd Skarbowy może zakwestionować prawo odliczenia VAT’u jeśli nasze rozliczenia z urzędem będą prowadzone nieprawidłowo. Niejednokrotnie wiąże się to z dodatkowymi odsetkami,

– konieczność stałego monitoringu zmian w przepisach i prawie,

– możliwość niezapowiedzianych kontroli ze strony urzędu skarbowego.

Stawki podatku VAT

Więcej szczegółowych informacji na temat stawek podatku VAT znajdziesz w ustawie o podatku od towaru i usług.

0 % – stawka preferencyjna, wykorzystywana przy wewnątrzwspólnotowej dostawie oraz eksporcie towarów. Ma zastosowanie także m.in. w transporcie morskim i lotniczym, w niektórych usługach turystycznych,

5 % – obejmuje produkty żywnościowe tzw. pierwszej potrzeby m.in. nabiał, chleb, kasze, mąki, makarony czy przetwory mięsne. Ma zastosowanie również w książkach drukowanych oraz czasopismach specjalistycznych,

8 % – wykorzystuje się ją m.in. w usługach budowlanych,

23 % – stawka podstawowa od towarów i usług, obowiązująca od 2011 roku.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here