Czym jest karta podatkowa?

3
4488
Karta podatkowa

Karta podatkowa jest specyficzną formą opodatkowania. Przedsiębiorca dokonuje zawsze stałej opłaty niezależnie od osiąganych przychodów.

Co trzeba zrobić, żeby rozliczać się kartą podatkową? Należy prowadzić jedną z określonych rodzajów działalności:

– usługową i wytwórczo-usługową;

– usługową w zakresie detalicznego handlu żywnością (z wyjątkiem napojów powyżej 1,5% alkoholu);

– usługową w zakresie obwoźnego i obnośnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (wyjątek: paliwa silnikowe, środki transportu samochodowego, ciągniki rolnicze i motocykle a także artykuły nieżywnościowe objęte koncesjonowaniem);

– gastronomiczną, jeśli nie prowadzi się sprzedaży napojów powyżej 1,5% alkoholu;

– transportową, wykonywaną przy użyciu jednego pojazdu;

– usługi rozrywkowe;

– sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach, gdzie nie prowadzi się sprzedaży napoi powyżej 1,5% alkoholu;

– zawody wolne dotyczące ochrony ludzkiego zdrowia a także usługi weterenaryjne (wraz ze sprzedażą preparatów);

-opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi;

– usługi edukacyjne, dotyczące korepetycji (lekcje na godziny);

WAŻNE: Małżonek nie może prowadzić działalności o tym samym charakterze.

PAMIĘTAJ: aby móc rozliczać się za pomocą karty podatkowej, musisz przestrzegać ścisłych limitów zatrudnienia, znajdziesz je TUTAJ.

Stawki karty podatkowej

Stawki wyznaczane są odgórnie, zmieniają się corocznie. Ich wysokość zależy od kilku zmiennych:

– liczby zatrudnionych pracowników;

– zakresu, w jakim prowadzona jest działalność;

– liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzimy swoją działalność.

Prawa i obowiązki

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na kartę podatkową zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych, nie musi także wpłacać zaliczek na podatek dochodowy.

Jeśli chodzi o obowiązki, przedsiębiorca na każdą prośbę klienta powinien przedstawić faktury i rachunek, potwierdzający wykonanie usługi czy sprzedaż konkretnego towaru. Kopie tychże dokumentów musi przechowywać w kolejności numerów przez okres min. 5 lat podatkowych. Dodatkowo przedsiębiorca musi także prowadzić książkę z ewidencją wszystkich dotychczas zatrudnionych w firmie.

Ewidencja zatrudnienia

Księga ewidencji zatrudnionych na umowę o pracę w przedsiębiorstwie musi być prowadzona według pewnego wzoru. Musi zawierać:

– imię i nazwisko pracownika;

– numer jego identyfikacji podatkowej NIP oraz PESEL;

– kwotę osiągniętych przychodów w gotówce oraz naturze (w danym miesiącu);

– koszty uzyskania przychodu;

– potrącone składki na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe czy rentowe;

– dochód z danego miesiąca a także dochód narastający od początku roku;

– kwotę zaliczki na podatek dochodowy, kwotę należnej zaliczki oraz datę jej przekazania;

– kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

3 KOMENTARZE

  1. Prosto wytłumaczone, klarownie i bez niepotrzebnego gmatwania :) Pracuję w biurze M&M Księgi Rachunkowe i ostatnio mieliśmy trochę zapytań o tę kartę. Swoją drogą nie wspomniałaś chyba o limitach zatrudnienia, a w tym przypadku to dość istotne ;)

    Pozdrawiam

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here