Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy

O zasiłek wyrównawczy może starać się pracownik, który czasowo posiada tzw. zmniejszoną sprawność do wykonywania obowiązków. Ponieważ w tych okolicznościach, jego wynagrodzenie uległo znacznemu obniżeniu. Takimi sytuacjami jest m.in. rehabilitacja zawodowa.

Przysługuje on w szczególności gdy:

– pracownik narażony jest na powstanie tzw. choroby zawodowej (np.pylica płuc czy ubytek słuchu), w związku z czym wymaga przekwalifikowania,

– praca odbywa się w warunkach szczególnie uciążliwych,

– zatrudniony ze względu na długotrwałą chorobę utracił zdolność do wykonywania swoich obowiązków, w związku z czym wymaga adaptacji do nowej pracy.

Kiedy nie można starać się o zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy nie może być przyznany jeśli:

– przyczyną wypadku na miejscu pracy było rażące niedbalstwo oraz brak zachowania podstawowych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia,

– zatrudniony odmówił poddaniu się badaniom stwierdzającym ilość alkoholu w organizmie bądź też innych podejrzanych substancji psychotropowych,

wypadek w pracy nastąpił w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem substancji psychoaktywnych.

WAŻNE: Zasiłek wyrównawczy nie może być przyznany, jeśli niezdolność do pracy wynikała z powodu choroby, sprawowania opieki nad bliską osobą, w trakcie zasiłku macierzyńskiego, a także nieobecności w pracy z powodów osobistych.

PAMIĘTAJ: jeśli rehabilitacja jest wynikiem wypadku czy choroby zawodowej – zasiłek przysługuje z ubezpieczenia wypadkowego, pozostałe przypadki – ubezpieczenie chorobowe.

Już pierwszego dnia rehabilitacji można starać się o zasiłek wyrównawczy. Świadczenie nie może jednak trwać dłużej niż 2 lata.

Wszystkie niezbędne dokumenty, dotyczące ubiegania się o zasiłek znajdziesz TUTAJ

Wysokość zasiłku wyrównawczego

Jak sama nazwa wskazuje, jest to wyrównanie pomiędzy przeciętnym, 12-miesięcznym wynagrodzeniem w warunkach normalnego wykonywania obowiązków a wynagrodzeniem obniżonym w trakcie niepełnej zdolności do pracy.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here