Minister Elżbieta Rafalska podczas konferencji prasowej zapowiedziała po 14 latach reformę ustawy z dnia 20.04.2018 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na jej miejsce od 01.01.2019 wejdzie nowa ustawa, której przesłaniem jest ulepszenie sytuacji pracowników, pracodawców, bezrobotnych oraz przedsiębiorców.

Pani minister, podkreśla, że obecny stan rynku pracy mianowicie rekordowo niski poziom bezrobocia, stwarza doskonałe warunki do tego, aby aktywizować długotrwale bezrobotne – równocześnie uaktywnić osoby bierne zawodowo. Dzięki nowej ustawie ma zwiększyć się efektywność i skuteczność urzędów pracy. Poszerzy się zakres form pomocy udzielanej przez urzędy pracy osobom o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz osobom o długotrwałym bezrobociu.

Wyższy zasiłek w 2019 r.

Resort zapowiedział, podwyższenie wysokości zasiłków do 130% zasiłku podstawowego dla bezrobotnych, których staż pracy przekracza 30 lat.

W dużej mierze, nowe przepisy ułatwią polskim obywatelom powrót z zagranicy. Emigranci, będą mogli skorzystać z pożyczki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędzie pracy.

Ponadto, zwiększenie intensywności współpracy z urzędami i agencjami zatrudnienia, stwarza możliwość do lepszego przygotowania bezrobotnego ku podjęciu pracy poprzez szkolenia, treningi czy też zajęcia z psychologiem. Nowy przepis ma również zapewnić bezrobotnemu stała opiekę jednego z pracowników urzędu.

Szukanie nowych pracowników przez PUP – co nowego?

Minister wyciąga rękę do mikro i małych przedsiębiorstw. Od stycznia firmy będą mogły szukać nowych pracowników poprzez rozszerzony zakres pomocy w PUP. Jeśli urząd przydzieli „bon ofertowy” pracodawcy – gwarantuje to refundację części kosztów związanych z rekrutacją pracownika.

Takie działania mają na celu ograniczyć szafa strefę oraz wzmocnić współpracę PUP z pracodawcami. Za uchylenie się od zatrudnienia po odbytym szkoleniu w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej – resort zapowiada sankcje dla pracowników i bezrobotnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here