Kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu

0
2847
Kontrola pracownika na zwolnieniu

Każdy pracownik posiada prawo do urlopu. Co się jednak dzieje, gdy zatrudniony nagminnie wykorzystuje np. zwolnienia lekarskie do nabycia dodatkowych dni wolnych? Czy pracodawca ma prawo skontrolować nieobecność zatrudnionego w firmie?

Uprawnienia pracodawcy

Każdy pracodawca posiada prawo do przeprowadzenia kontroli dotyczącej prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego, jednak nie zawsze może to zrobić osobiście:

– jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób i z własnych środków wypłaca wynagrodzenie na czas choroby, może to zrobić samodzielnie lub zlecić to np. innemu pracownikowi. Powinien on posiadać imienne upoważnienie, które można pobrać TUTAJ.

– jeśli pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, o przeprowadzeniu kontroli wnioskuje do oddziału ZUS, który wypłaca im zasiłki.

Weryfikacja ta powinna pomóc ustalić, czy w czasie przebywania na zwolnieniu, pracownik nie podejmuje się wykonywania czynności zarobkowych a także czy nie wykorzystuje go w sposób niezgodny z jego celem (np. wyjeżdżając na krótki urlop).

WAŻNE: kontrola może także dotyczyć osób pobierających świadczenia takie jak zasiłek chorobowy czy rehabilitacja.

Do kontroli, w pierwszej kolejności są wskazane osoby które:

– nagminnie wykorzystują krótkotrwałe zwolnienia lekarskie a ich zaświadczenia niejednokrotnie są wystawiane od różnych lekarzy,

– wielokrotnie korzystają z okresów zasiłkowych,

– w przeszłości pozbawiono ich prawa do wynagrodzenia w czasie choroby z powodu nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego,

– z sporym opóźnieniem dostarczają zwolnienia lekarskie,

– są podejrzane o wykonywanie innych prac zarobkowych w czasie zwolnienia chorobowego.

Gdzie można przeprowadzić kontrolę?

Pracownik może spodziewać się kontroli w miejscu zamieszkania lub pobytu czasowego. Dodatkowo, jeśli jest on zatrudniony np. na umowę zlecenie w innym przedsiębiorstwie, weryfikacja może być przeprowadzona również w siedzibie tejże firmy. Warto pamiętać, że jeśli uzna się za zasadne, audyt może odbyć się także w innym miejscu np. szkole.

Jeśli w trakcie odbywania kontroli, nie zastaniemy pracownika w miejscu jego zamieszkania, weryfikację należy powtórzyć i poprosić o przedstawienie wyjaśnień. Jeśli pracownik odmówi, bądź złoży usprawiedliwienie z opóźnieniem, zwolnienie lekarskie uznane jest jako niezgodne z celem.

Jakie czynności nie są uznane za wykonywanie pracy?

Istnieją wyjątki od reguły. Za pracę w okresie zwolnienia lekarskiego nie uznaje się m.in.:

– udziału radnego w posiedzeniu np. rady miasta/gminy i pobieranie tzw. diety (jest to ekwiwalent a nie wynagrodzenie),

– udziału w akcji ochotniczej straży pożarnej,

– udział w posiedzeniu rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.

źródło: zus.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here