Pod koniec maja 2016r. Ministerstwo Finansów poinformowało o przygotowywanym projekcie ustawy regulującej podatek od sprzedaży detalicznej. Z propozycji przedstawionej przez MF wynika, że ustawa nie uderzy nawet w średnie sklepy, a to za sprawą ustalonej kwoty wolnej od podatku w wysokości 17 mln złotych miesięcznie.

Trwające od początku lutego br. konsultacje społeczne przyczyniły się nie tylko do określenia wysokości kwoty wolnej od podatku, ale także skali progresywnej, obejmującej 2 stawki i progi podatkowe.

W wypracowanym projekcie zostało poruszonych kilka istotnych kwestii, które powinny rozwiać wątpliwości tych, którzy je nadal mają. Zaproponowano kilka rozwiązań:

  1. Przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów.
  2. Przychód ze sprzedaży nie będzie obejmował należnego podatku VAT.
  3. Projekt nie dotyczy sprzedaży dokonywanej przez Internet.

Co istotne, podatnikami podatku będą sprzedawcy detaliczni, dokonujący zbycia towarów.

Kwota wolna od podatku i progi podatkowe

 

Kwota wolna od podatku została ustalona w wysokości 17 mln zł miesięcznie, co rocznie daje 204 mln złotych. Nadwyżka przychodu ze sprzedaży ponad tę kwotę będzie stanowiła podstawę opodatkowania w danym miesiącu.

W zakresie skali progresywnej ustalono dwa progi: 0,8% i 1,4%. Niższa stawka będzie dotyczyła sklepów o obrotach w przedziale od 17 do 170 mln złotych miesięcznie i będzie naliczana od postawy opodatkowania. Z kolei stawka wyższa będzie liczona od nadwyżki podstawy opodatkowania w przypadku obrotów przekraczających 170 mln złotych.

Nowością będą proponowane wyłączenia. Podatek od sprzedaży nie będzie naliczany w przypadku dostarczania konsumentom, m.in. gazu ziemnego, również przez sieć dystrybucyjną, węgla kamiennego, czy olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych.

Zwolnienie ma objąć także leki, wyroby medyczne, jak również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, czy towary zbywane w ramach usług gastronomicznych.

 

Podatek od sprzedaży detalicznej zapłacony przez sprzedawcę będzie stanowił u niego koszt w podatku dochodowym

 

Dla przypomnienia, celem tworzącej się ustawy było uderzenie w gigantów, a tym samym stworzenie bardziej uczciwej konkurencji względem mniejszych punktów handlowych. Większość handlowców obawiała się, że ustawa uderzy w ich interesy, ale jak się okazuje, były to trochę przesadne obawy. Podatek obejmie tylko te podmioty detaliczne, których obrót miesięczny dla klientów indywidualnych przekroczy 17 mln złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here