Ślub! to brzmi pięknie – biała suknia, kwiaty, obrączki, zabawa weselna do samego rana….od strony nowożeńców to długie i skrupulatne przygotowania a przede wszystkim zbieranie środków na organizację najważniejszego wydarzenia w ich życiu.

Więc co może mieć wspólnego Urząd Skarbowy z tą romantyczną i pełną wzruszeń ceremonią? Zdawałoby się, że nic – a jednak coraz częściej wesela są na celowniku fiskusa a dokładnie prezenty, które otrzymują nowo poślubieni.

Zgodnie z przepisami owe prezenty mogą być traktowane jako darowizna. W świetle prawa darowizna to „rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy”.

Oznacza to, że darowizna w postaci „koperty” podlega opodatkowaniu i obowiązkiem młodych małżonków będzie się z niej rozliczyć. Teraz nasuwa się pytanie czy zapłata podatku od prezentu (w formie gotówkowej lub rzeczowej) jest konieczna? Otóż czy podatek będzie naliczony, decydują różne czynniki.

Jeśli młoda para otrzymała prezenty o niskiej wartości majątkowej tj. kwiaty, alkohol, książki oraz niewielkie gotówkowo kwoty nie muszą uiszczać od tych podarunków podatku.

Natomiast jeśli suma prezentów – uzbieranych przez 5 lat przekroczy ustalony limit, wówczas nowożeńcy będą musieli zgłosić ten fakt skarbówce.

Ile i od kogo?

Wysokość podatku oraz to czy go zapłacimy, jest zależna od kwoty jaką otrzymamy oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy. Wysokość składki ustala się w oparciu o grupę podatkową, do której przynależą dwie strony. Jeśli ustalony limit zostanie przekroczony wówczas należy poinformować o tym US na odpowiednim formularzu.

GRUPA PODATKOWA PRÓG PODATKOWY NUMER FORMULARZA DO US
I grupa podatkowa: małżonek, wstępni (rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) rodzeństwo, ojczym, macocha. 9637 zł SD-3 lub SD-Z2
II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni małżonków pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie innych zstępnych. 7 276 zł  

 

SD-3

 

 

III grupa podatkowa: pozostałe osoby niespokrewnione np. pracodawca, niespokrewniona matka chrzestna. 4092 zł SD-3

Należy pamiętać, iż powyższe kwoty dotyczą wartości progu, który przypada na jedną osobą – w przypadku prezentów ślubnych, które są wspólną własnością Młodej Party – ich wartość należy podzielić na dwa.

Podatek w wysokości od 3% do 12% płaci się od nadwyżki ponad wymienionej wolnej kwoty.

Zgodnie z Dz. U. 1983 nr 45 poz. 207 Ustawy o podatku od spadków i darowizn, prezent otrzymany od członka I grupy podatkowej nie podlega opodatkowaniu. Jednocześnie, wartość otrzymanego podarunku nie ma znaczenia. Aby otrzymać prezent „legalnie” należy spełnić następujące wymogi:

  • Otrzymaną darowiznę np. samochód należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w formie druku SD-Z2 w przeciągu 6 miesiącu od otrzymania podarunku.
  • Jeśli darowizną jest gotówką – dokumentem potwierdzającym będzie np. wyciąg bankowy

Spełnienie powyższych warunków jest koniecznie, gdy wartość darowizny przekracza przykładowo w I grupie kwotę 9 637 zł otrzymaną w ciągu 5 lat od jednej osoby. Jeśli termin zostanie przekroczony – zapłata podatku będzie konieczna od kwoty przekraczającą wyznaczony próg. Posłuży nam do tego formularz SD-3 z obliczonym podatkiem do zapłaty.

Jeśli darczyńcą będzie osoba z grupy III (najczęściej niespokrewnieni rodzice chrzestni bądź pracodawca) do obowiązku małżonków, będzie odprowadzenie podatku od progu 4092 zł.

Znalazł się sposób na to, aby uniknąć zapłaty składki do skarbówki – mianowicie, jeśli pracodawca chce podarować swojemu pracownikowi prezent w formie obfitej koperty, w tym wypadku lepszym rozwiązaniem będzie przelanie określonej kwoty na konto pracownika w ramach premii, która powiększy jego wypłatę. Z punktu widzenia księgowego przelew będzie traktowany jako przychód ze stosunku pracy i wystąpi opodatkowanie oraz składkowanie zgodnie z przepisami.

Na szczęście, Urzędy nie mają w zwyczaju uskuteczniać kontroli zawartości prezentów i kopert każdego nowożeńców, niemniej jednak, należy mieć na uwadze fakt, gdy młodzi zdecydują się na zakup czegoś wartościowego np. mieszkania za środki m.in. z wesela a przychód nie będzie w 100% „legalny” – urzędniczy będą domagali się zapłaty karnej stawki podatkowej w wysokości 20% od kwoty darowizny.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here