Skutecznym lekarstwem na walkę ze smogiem może okazać się nowa ulga podatkowa na termomodernizację domów w wysokości do 23 % inwestycji. W ramach nowej ulgi, która ma obowiązywać od 2019 r., będzie można odliczyć od przychodu (przez 3 lata) nawet 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna będzie przypominać dawną ulgę remontową natomiast będzie obejmowała wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwa stałe.

Komu będzie przysługiwać?

Jak zakłada projekt (który Rząd skierował do Sejmu 2 października 2018 roku) z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać (pod pewnymi warunkami) „podatnicy podatki PIT opłacający podatek według skali podatkowej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszących wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych”

Ulga termomodernizacyjna wejdzie w życie od 2019 roku. Jednak będą mogli z niej skorzystać również ci, którzy są już w trakcie modernizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przepis umożliwia im odliczanie poniesionych wydatków od 1 stycznia 2019 roku.

W pierwszym roku funkcjonowania ulgi Ministerstwo Finansów prognozuje, iż skorzysta z niej około 100 tys. podatników. MF zakłada, że z roku na rok liczby będą miały tendencję rosnącą. Koszt takiej termomodernizacji domu jednorodzinnego wynosie od 200 do 400 zł za m2 powierzchni użytkowej.

Przykład:

Inwestycja w termomodernizację domu o powierzchni 150 m2 wyniesie ok 45 tys. zł. Do odliczenia przysługuje podstawa podatku czyli w tym wypadku 10 350 zł (23% z 45 tys. zł). W efekcie, podatnik nie odda fiskusowi 1863 zł (wg stawki podatkowej 18%).

W przypadku, gdyby kwota odliczenia nie pokrywała się z rocznym dochodem podatnika, odliczeń mógłby dokonać w kolejnych latach – pod warunkiem że nie będzie to trwało dłużej niż 6 lat licząc od końca roku podatkowego pierwszego wydatku.

Głównym celem programu, jest progres efektywności energetycznej domów jednorodzinnych Polaków. Eksperci twierdzą, że smog w Polsce zabija około 46 tys. osób rocznie a przedwczesnych zgonów na świecie jest ok. 7 milionów. Jakość powietrza jest dużym problemem, który wymaga politycznej interwencji. Część samorządów wprowadziło na własną rękę drobne regulację, które w efekcie mają pomóc chronić środowisko i powietrze.

Dominujący udział w jakości powietrza ma jakość paliw stałych stosowanych w piecach domowych. Najczęściej konsumenci są zdani na sprzedawców, którzy na własną korzyść – stosując nieuczciwe praktyki sprzedażowe, ukrywali niewygodne informacje odnośnie kaloryczności produktu czy zawartości pyłów i siarki. Po wejściu w życie nowych przepisów – na rynku dostęp do lepszej jakości paliw z certyfikatami znacząco wzrósł.

Najczęstszą przyczyną powstawania smogu jest brak termomodernizacji w zabudowach przed 1979 rokiem. Obowiązujące normy oraz jakoś budowy w tamtym okresie była znacząco niższa – co niesie za sobą niekorzystny wpływ na emisję zanieczyszczeń powietrza. Następnym czynnikiem, które stanowi zagrożenie naszemu środowisku jest transport samochodowy a dokładnie stosunek ilości osób przemieszczających się w samochodach osobowych w stosunku do transportu publicznego. Coraz częściej wspierane są akcje, które mają na celu zachęcić Polaków do korzystania z transportu miejskiego a nawet znalezienia zdrowszej alternatywy dla 4 kółek – rower np. program „rowerem do pracy”.

Walka ze smogiem jest w interesie całego społeczeństwa. Ważne jest eliminowanie przyczyn jego powstawania – należy zadbać o jakość surowców spalanych w piecach, ograniczyć emisję spalin samochodowych oraz pobudzać świadomość ekologiczną społeczeństwa.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here