Wraz z nadejściem roku 2022 w Polsce wprowadzono zmiany dotyczące rozliczania składek zdrowotnych, dotykające zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. Od tego momentu, podatnicy nie mogą już bezwarunkowo dokonywać odliczenia znacznej części zapłaconych składek zdrowotnych w ramach PIT. Niemniej jednak, to nie oznacza, że odliczenie to nie obowiązuje wcale. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące rozliczania składek zdrowotnych w Polsce w roku 2024.

Kto może rozliczyć składki zdrowotne?

Przedsiębiorcy korzystający z wybranych form opodatkowania, mogą skorzystać z odliczenia składek zdrowotnych. Obejmuje to podmioty opodatkowane 19% podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową.

Warunki rozliczenia

Rozliczenie składek zdrowotnych dotyczy tych, które zostały zapłacone w roku podatkowym, na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak obliczyć kwotę rozliczenia?

Dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym składki na ubezpieczenie zdrowotne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć od dochodu. W 2024 roku limit tej kwoty wynosi 11 600 zł.

Ryczałtowcy mogą odliczyć 50% składek zdrowotnych od uzyskanego przychodu. Natomiast przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową mogą obniżyć podatek o 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

Pamiętaj o możliwości odliczenia składek zapłaconych za osoby współpracujące

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą również rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za osoby z nimi współpracujące.

Jak dokumentować prawo do odliczenia?

Podatnicy muszą udokumentować poniesione wydatki za pomocą dowodów wpłaty, przelewu, wyciągu bankowego lub zaświadczenia ZUS stwierdzającego zapłatę składek.

Ograniczenia w odliczeniach

Warto zaznaczyć, że nie można odliczyć składek, które zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie lub zapłacone z innego tytułu niż prowadzona działalność gospodarcza.

W przypadku wątpliwości co do możliwości odliczenia danej składki pamiętaj o poradniku przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, który jest cennym źródłem informacji dla tych, którzy planują rozliczyć składki zdrowotne w roku 2024. Zasady te są istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a ich zrozumienie może znacznie ułatwić proces rozliczeń podatkowych.

Link do dokumentu – https://www.podatki.gov.pl/media/9767/_poradnik_zasady_rozliczania_skladki_na_ubezpieczenie_zdrowotne_przez_przedsiebiorcow.pdf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here