Niania a składki ZUS

Od nowego roku budżet państwa sfinansuje częściowo składki ubezpieczeniowe niań. Jeśli zatrudniasz nianię na podstawie umowy uaktywniającej – finansownie składek będzie mniejsze aż o 50%.

Składki będą finansowane od podstawy, która nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie jest to kwota pełnego, minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli chcesz zachować dotychczasowe warunki finansowania, musisz zawrzeć z nianią umowę uaktywniającą do 31 grudnia 2017 roku. Od 1 stycznia umowy będą obowiązywały na nowych warunkach

Czym jest umowa uaktywniająca?

Jest to umowa o świadczenie usług, której przedmiotem jest zlecenie niani opiekę nad dziećmi (zapis taki musi koniecznie znaleźć się w umowie). Nie ma w niej żadnych przeszkód prawnych dotyczących stopnia pokrewieństwa, może to być nawet pełnoletnie rodzeństwo, babcia czy dziadek. Należy pamiętać jednak, iż opiekunką nie może być w tym przypadku osoba niepełnoletnia czy sam rodzic.

Podpisując umowę z nianią trzeba pamiętać, że nie może być ona zawarta na czas nieokreślony. Niania może sprawować opiekę nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym ukończy ono 3 rok życia. Jeśli niemożliwa bądź utrudniona jest opieka przedszkolna – umowa może być zawarta do 4 roku życia.

Kiedy budżet finansuje składki na nianię?

Możemy liczyć na dofinansowanie składek z budżetu jeśli:

– rodzice są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub prowadzą każdą działalność (wyjąkiem jest osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników – jako domownik);

– usługi niani świadczone są w oparciu o umowę cywilnoprawną, stanowiącą podstawę do ubezpieczeń;

– dziecko nie przebywa w żłobku oraz nie ukończyło jeszcze 20 tygodni;

Z dofinansowania nie można skorzystać jeśli opieka nad dzieckiem sprawowana jest w charakterze rodziny zastępczej bądź jeśli matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński lub przebywa na urlopie wychowawczym.

PAMIĘTAJ: Budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenia: rentowe, emerytalne, zdrowotne i wypadkowe. Ubezpieczenie zdrowotne jest dla niani dobrowolne.

Składki przestają być finansowane jeśli dziecko skończyło 3 lata (wyjątkowo 4 lata) bądź po 3 miesiącach od dnia gdy stracisz pracę, będziesz przebywać na bezpłatnym urlopie lub zawiesisz bądź zakończysz działalność gospodarczą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here