Obowiązek poddawania rocznego sprawozdania kontroli biegłego rewidenta wzbudza wiele wątpliwości. Z jednej strony wynika z dwóch ustaw- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych.

Według art. 126 ust. 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przepisy obejmujące kapitał zakładowy, wkłady akcjonariuszy, akcje, radę nadzorczą i walne w zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej regulują przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Natomiast art.64 ust.1 pkt 3 Ustawy o rachunkowości narzuca spółkom akcyjnym kontynuującym działalność (z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji) poddawanie sprawozdania finansowego badaniu biegłego rewidenta.

Do momentu przeprowadzenia badania, sprawozdanie takiej spółki nie może zostać zatwierdzone, a zysk nie może być podzielony bądź pokryty. Podjęcie jakiejkolwiek decyzji w tej sprawie nie będzie ważne z mocy prawa, a konsekwencje niedopuszczenia do badania ponosi kierownik spółki, którym w tym przypadku jest komplemetariusz spółki. Konsekwencje jakie grożą za brak badania sprawozdania to kara grzywny albo pozbawienia wolności zgodnie z art. 79 ustawy o rachunkowości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here