Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prawo do zawieszenia działalności przysługuje każdemu przedsiębiorcy (w rozumieniu art. 4 wspomnianej ustawy). Podstawową korzyścią zawieszenia działalności jest czasowe wyłączenie przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bez wymogu wyrejestrowania firmy. Ustawa daje prawo do zawieszenia działalności na okres od 1 do 24 miesięcy.

Według ustawy o VAT podatnik  nie ma obowiązku  sporządzania deklaracji podatkowych za pełne okresy rozliczeniowe obejmujące czas zawieszenia działalności, jednak jeśli zawieszenie działalności nastąpiło w trakcie okresu rozliczeniowego, deklarację za ten okres należy złożyć.

Może się tu nasunąć pytanie: jak to? Przecież podczas trwania zawieszenia, nadal otrzymywane są faktury z tytułu długoterminowych zobowiązań zawartych jeszcze przed zawieszeniem, np. za usługi telekomunikacyjne? Czy przysługuje od nich zwrot VATu?

Jak najbardziej przedsiębiorca ma prawo to odliczenia tego VAT-u. W tym przypadku, tak jak przy ciągłym prowadzeniu działalności, obowiązuje zasada rozliczania VAT-u za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy lub w dwóch następnych. Rozliczenia można też dokonać  po okresie przywrócenia działalności, składając deklaracje VAT za okresy poprzednie, obejmujące czas zawieszenia.

Ustawa o VAT zaznacza, że niezależnie od formalnego zawieszenia działalności składanie deklaracji VAT jest obowiązkowe dla podmiotów które:
– dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
– dokonują importu usług lub nabywający towary – w zakresie których są podatnikiem,
– są obowiązane do rozliczenia podatku z tytułu wykonania czynności podlegających opodatkowani,
– są obowiązane dokonać korekty podatku naliczonego.

Podsumowując należy stwierdzić, że brak obowiązku sporządzania deklaracji VAT w okresie zawieszenia działalności, w zasadzie jest pozorny. Prędzej czy później trzeba będzie dokonać tego rozliczenia. Pomimo przywileju sporządzenia deklaracji za okres zawieszenia po przywróceniu działalności, lepszym rozwiązaniem jest jednak bieżące dokonywanie rozliczeń i nie pozostawianie tego na ostatnią chwilę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here