Zmiany w administracji podatkowej zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2016 r. Choć o reformie administracji podatkowej mówiło się już na początku roku 2016, postanowiono wówczas, że zostanie ona odłożona o pół roku.

Z początkiem roku Urzędy nie były jeszcze gotowe na wprowadzenie zmian. Czy teraz są? Trudno powiedzieć. Wiadomo, że należy przygotować się na kilka istotnych zmian.

Czego mogą spodziewać się podatnicy?

 

Po pierwsze, zostały utworzone centra obsługi, których celem jest wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pracownicy takich centrów przyjmują podania i deklaracje, wydają zaświadczenia, czy udzielają wyjaśnień w zakresie prawa podatkowego.

Kolejna nowość, to utworzenie instytucji 'asystent podatnika’, który ma pomagać mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym dopiero swoją biznesową przygodę. Zadaniem takich asystentów będzie, między innymi, nawiązanie kontaktu z nowo powstałymi przedsiębiorcami i udzielanie im pomocy w indywidualnych sprawach podatnika, czy udzielanie informacji na temat wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z takiej pomocy przez 18 miesięcy od momentu nadania im numeru NIP.

Następny krok ku usprawnianiu administracji podatkowej to centralizacja systemu informacji podatkowej. Został stworzony nowy organ podatkowy, którego zadaniem jest zapewnienie jednolitej i powszechnej informacji podatkowej. W tym celu został powołany nowy organ – Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, dzięki temu podatnicy będą otrzymywali jednolitą informację podatkową.

Utworzono także Centralny Rejestr Danych Podatkowych celem gromadzenia i przetwarzania danych wynikających z deklaracji składanych przez podatników, płatników, a także innych dokumentów wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Zracjonalizowano egzekucję administracyjną, co ma poprawić jakość działania wierzycieli i administracyjnych organów egzekucyjnych.

Ponadto wprowadzono nowe zasady naboru na stanowiska dyrektorów izb skarbowych, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, ich zastępców oraz naczelników urzędów skarbowych. Określenie kategorii podatników, którzy będą obsługiwani przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe, jak również przeniesienie kompetencji z wojewodów na naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące prowadzonego postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenie.

Czy powyższe działania w znaczny sposób usprawnią administrację podatkową? O tym przekonamy się już wkrótce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here