W 2015 roku wejdzie w życie nowy projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne przygotowanej przez Ministra Sprawiedliwości. Ustawa ma na celu zmniejszenie wolumenu upadłości przedsiębiorstw na rzecz ich restrukturyzacji. Elastyczne procedury restrukturyzacyjne mają ułatwiać przedsiębiorstwom:

– wyjście z trudnej sytuacji finansowej,

– zabezpieczenie się przed bankructwem,

– likwidację przy zachowaniu praw wierzycieli.

Potrzeba wprowadzenia nowego prawa restrukturyzacyjnego i zmian w prawie upadłościowym wynikła z Raportu złożonego przez Zespół ekspertów, który stanowi kompleksowe sprawozdanie ze skuteczności prawa upadłościowego w Polsce. Problemy, które ujawnia, spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w przepisach prawa.

Procedury restrukturyzacyjne dotyczyć będą przedsiębiorców znajdujących się w stanie niewypłacalności oraz zagrożonych nią, poza jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Nowa ustawa da przedsiębiorcom możliwość wprowadzania zmian strukturze majątku, zatrudnienia i zobowiązań z ochroną praw wierzycieli, co ma pozwolić na zachowanie wartości przedsiębiorstwa podczas kryzysu. Przedsiębiorstwa będą mogły też same decydować o procedurach procesu restrukturyzacji, odpowiednich do sytuacji w jakiej się znajdują. Wynika to z tzw. polityki nowej szansy, dedykowanej przedsiębiorstwom, których niekorzystna sytuacja finansowa wynika z niezależnych od nich warunków ekonomicznych.
Nowe przepisy uwzględniają też sytuację , w której nastąpi kolizja wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Ważniejszy będzie wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne , jednak nie będzie to niepodważalne.

Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obejmuje wiele zmian. Między innymi zostanie ponownie zdefiniowany stan niewypłacalności. Wiele modyfikacji dotyczy samych wniosków o ogłoszenie upadłości. Przede wszystkim przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji będzie mógł razem z wnioskiem upadłościowym złożyć wniosek o sprzedaż całego przedsiębiorstwa lub jego części. Oddalenie wniosku o wszczęcie postępowania będzie mogło zajść w sytuacji, kiedy suma kosztów całego postępowania upadłościowego znacznie lub całkowicie przewyższy wartość majątku przedsiębiorstwa. Bardzo istotną modyfikacją będzie wprowadzenie elektronicznych formularzy wymaganych w postępowaniu upadłościowym. Ma to ułatwić dłużnikom dopełnienie wymagań formalnych, przyspieszyć proces upadłości oraz zmniejszyć koszty postępowania.

Nowa ustawa przewiduje także utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. W rejestrze będzie można odnaleźć zestawienie syndyków i biegłych oraz prowadzone procesy upadłościowe i restrukturyzacyjne. Czyli w szybki i łatwy sposób możliwe będzie sprawdzenie, które przedsiębiorstwa znajdują się w upadłości. Zamieszczone będą także wzory formularzy i pisma stosowanych w procesie upadłościowym. Wprowadzenie CRRU ma zmniejszyć koszty postępowania poprzez publikowanie w nim informacji, które dotychczas umieszczane były w prasach lokalnych oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Posługiwanie się rejestrem ma być bezpłatne.

Wprowadzenie nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (po zmianach będzie to ustawa Prawo upadłościowe) mają na celu zmniejszenie nadużyć w postępowaniach upadłościowych oraz pomoc w poprawieniu kondycji finansowej przedsiębiorstw, która przyczyni się do mniejszej ilości upadłości na rzecz ich restrukturyzacji. Wszystkie zmiany stanowią elementy „polityki nowej szansy”, która ma ochraniać przedsiębiorczość, zakłady pracy, pracowników i wierzycieli w momencie pojawienia się trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Nowa ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2015 roku.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here