Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny potwierdził, że jeśli przy rozwiązaniu spółki osobowej wspólnik otrzyma jej majątek w postaci udziałów w innej spółce, a następnie dokona ich sprzedaży, nie zapłaci PIT.

Przeciwną opinię wyraża fiskus, który twierdzi, że operacja taka powinna być opodatkowania na zasadach ogólnych jak każdy przychód z kapitałów pieniężnych, czyli podatek powinien być zapłacony od przychodu ze sprzedaży takich udziałów pomniejszonego tylko o koszt ich zakupu.

Liczne wyroki NSA (syng. II FSK 2376/13, II FSK 2434/13, II FSK 2538/13, II FSK 2591/13, II FSK 2630/13, II FSK 1998/13, II FSK 2032/13, II FSK 2376/13) orzekają, że podczas sprzedaży udziałów lub akcji otrzymanych przy likwidacji spółki osobowej (jako części jej majątku), nie powstaje przychód kapitałowy, ale przychód z działalności gospodarczej.

W takim przypadku, jeśli sprzedaż udziałów lub akcji nastąpi w ciągu 6 lat od likwidacji spółki osobowej, to według sądów będzie ona dokonywana w ramach działalności gospodarczej, a co za tym idzie, powstanie przychód do opodatkowania. Natomiast jeśli sprzedaż tych udziałów będzie miała miejsce po 6 latach od zlikwidowania spółki osobowej, i nie będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej, to przychód nie będzie opodatkowany PIT.

Niemniej jednak nawet jeśli przychód ze sprzedaży tych udziałów zostanie uznany za przychód z działalności, to i tak podatnik zapłaci mniejszy podatek, ponieważ będzie mógł odliczyć sobie wyższe koszty niż na zasadach ogólnych. Przychody z kapitałów pieniężnych mogę być pomniejszone tylko o wydatki, które zostały rzeczywiście poniesione na zakup udziałów/akcji (są one z reguły niższe niż wartość nominalna). Natomiast od przychodów z działalności gospodarczej można odliczyć wyższy koszt w postaci wartości nominalnej udziałów otrzymanych od poprzedniczki spółki osobowej. I ten koszt jest kluczem w opisywanej tutaj optymalizacji podatkowej.

Przykład:

Podatnik posiada udziały w spółce kapitałowej X. Chciałby się ich korzystnie pozbyć. Rozwiązaniem dla niego jest wniesienie tych udziałów do innej spółki kapitałowej Y w zamian za jej udziały o określonej wartości nominalnej. Jeśli dzięki tej wymianie spółka Y zdobędzie bezwzględną większość głosów w spółce X, to taka wymiana nie wzbudzi obowiązku podatkowego (art. 24 ust. 8a ustawy o PIT) .

Kolejnym krokiem będzie przekształcenie spółki Y w spółkę osobową, a następnie jej likwidacja. W efekcie w skład likwidowanego majątku spółki Y będą wchodziły udziały spółki X objęte w ramach aportu. Skutkiem tego udziały spółki osobowej (dawnej spółki kapitałowej Y) trafią z powrotem do wspólnika spółki X.

Na tym etapie wspólnikowi pozostają dwa warianty: albo sprzedać te udziały po 6 latach od likwidacji spółki osobowej, albo nie czekać i od przychodów z ich sprzedaży odliczyć wartość nominalną udziałów wydanych mu przez spółkę Y, a otrzymany dochód opodatkować PIT.

Praktyka pokazuje, że sądy nie zajmują się kwestiami dotyczącymi wysokości tych kosztów, ale bardziej podstawowymi sporami – orzekają czy przychód osiągnięty ze sprzedaży udziałów są w tym przypadku jest przychodem kapitałowym czy też przychodem z działalności gospodarczej. Już takie decyzje NSA, uchylające interpretacje fiskusa, stają po stronie podatnika. Ustawa o PIT wyraźnie zaznacza, że przychody ze sprzedaży składników majątku uzyskanych w związku z likwidacją spółki osobowej są przychodami z działalności gospodarczej.

Źródło: gazetaprawna.pl

2 KOMENTARZE

  1. Trzeba przyznać, że bardzo ciekawy wpis ;) Czasami jednak w takich sprawach związanych z finansami w firmie warto skonsultować się ze specjalistami, którzy zajmują się takimi sprawami na co dzień. Pozdrawiam !

    • Jak najbardziej zgadzamy się z tym. Każda decyzja niesie za sobą skutki. W tym przypadku wysoki koszt amortyzacji obniży podatek, ale z drugiej strony może spowodować długotrwałą stratę.. a to wpłynie na wiele innych kwestii np. na odmowną decyzję kredytową banku. Konsultacja specjalisty może okazać się więc bardzo pomocna. Dlatego też bardzo chętnie postaramy się odpowiedzieć na nurtujące pytania :)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here