Ulga na dzieci jest bardzo dobrym sposobem na oszczędności, szczególnie w rodzinach wielodzietnych. Przysługuje ona rodzicom bądź opiekunom prawnym, z którymi zamieszkuje dziecko.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Mogą z niej skorzystać przede wszystkim podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący dochody wg. tzw. skali podatkowej (PIT-36 lub PIT-37). Ulga ta dotyczy rodziców posiadających władzę rodzicielską, z którymi zamieszkuje potomek. Jest to bardzo ważna informacja, szczególnie dla osób samotnie wychowujących dzieci. Należy pamiętać, że z ulgi nie mogą korzystać osoby pozbawione tej roli (np. ojciec bez praw rodzicielskich).

WAŻNE:

Nawet, jeśli rodzic posiada pełną władzę rodzicielską, nie oznacza, że otrzyma ulgę. Dlaczego? Prawo do ulgi mają rodzice, który faktycznie wypełniają obowiązki wynikające z wychowywania dziecka.

Sporadyczne utrzymywanie kontaktów z dzieckiem bądź też systematyczne regulowanie świadczeń alimentacyjnych nie wystarcza do otrzymania w/w ulgi.

Opieka nad dzieckiem a ulga podatkowa
Tylko sprawując faktyczną opiekę nad dzieckiem, można starać się o otrzymanie ulgi podatkowej.

Kogo dotyczy świadczenie?

Świadczenie dotyczy osób, które w minionym roku podatkowym sprawowały opiekę nad dziećmi do ukończenia 25 roku życia (uczące się), bądź też bez względu na wiek, w przypadku gdy otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Należy pamiętać, że ulga nie będzie przysługiwać rodzicom, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą (19%) bądź są opodatkowane są ryczałtem ewidencjonowanym.

UWAGA:

Dochody uzyskiwane przez dzieci nie są brane pod uwagę, nawet jeśli przekroczyły próg 3089 zł.

Wysokość ulgi na dzieci

Dzienna ulga na dzieci wynosi:

3,09 zł – pierwsze dziecko

6,18 zł – drugie dziecko

11,74 zł – trzecie dziecko

19,24 zł – czwarte i kolejne

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here