Nowelizacja ustawy o VAT nakazuje urzędnikom wykreślanie podatników z rejestru bez ich informowania. Przedsiębiorcy mogą nawet nie być świadomi, że już nie są VAT-owcami. Tylko w styczniu i w lutym skarbówka wykreśliła z VAT 22,3 tys. podmiotów.

Zasadniczą okolicznością, w której urzędnik może nie zarejestrować podatnika do VAT, lub wykreślić z rejestru VAT jest sytuacja, w której (art.. 96 us.4a ustawy o VAT):

 • podatnik nie istnieje,
 • podatnik nie odpowiada na udokumentowane próby skontaktowania się przez urzędnika z nim lub jego pełnomocnikiem,
 • dane wykazane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,
 • podatnik lub pełnomocnik nie zgłasza się na wezwania organów podatkowych lub kontroli skarbowej.

Kiedy jeszcze grozi wykreślenie z VAT?

 

Wykreślenie nastąpi również w przypadkach, gdy podatnik:

 • zawiesił wykonywanie działalności na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Z tym że jeśli podczas zawieszenia będzie wykonywał czynności opodatkowane takie jak odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz dostawa towarów, jest zobowiązany do poinformowania o tym urząd skarbowy co najmniej dzień przed dokonaniem zawieszenia lub wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia. W takiej sytuacji naczelnik US nie wykreśla z rejestru bądź przywracają wpis do rejestru;
 • nie spełnił ciążącego na nim obowiązku złożenia deklaracji VAT za 6 kolejnych miesięcy bądź 2 kolejnych kwartałów. Z tym, że jeśli na skutek wezwania podatnik udokumentuje ciągłe prowadzenie opodatkowanej działalności i złoży zaległe deklaracje, nie dojdzie do wykreślenia;
 • złożył przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, które nie wykazały sprzedaży lub nabycia z podatkiem do odliczenia. Wyjątkiem tutaj jest sytuacja, gdy złożenie takiej deklaracji „zerowej” jest spowodowane specyfiką prowadzonej działalności. W takim przypadku, aby zapobiec wykreśleniu z rejestru, należy złożyć stosowne wyjaśnienie w urzędzie;
 • wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane. W tym przypadku do wykreślenia nie dojdzie jeśli wystawienie takiego dokumentu było skutkiem pomyłki;
 • prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej (art.96 ust. 9a ustawy o VAT).
Konsekwencje wykreślenia z VAT
Wykreślenie z podatku VAT jest uciążliwe zarówno dla podatnika jak i firm, które z nim współpracują.

Jeśli kontrahent odliczy VAT od faktury wystawionej przez przedsiębiorcę wykreślonego z VAT, dokona nieprawidłowego rozliczenia, ponieważ nie może odliczyć VAT z takiej faktury zakupowej. Wniosek z tego, że przed złożeniem deklaracji VAT należałoby sprawdzić status podatkowy wszystkich swoich dostawców. Status taki można sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów.

Urząd może bez zawiadomienia wykreślić z VAT, a więc przedsiębiorca nawet może nie być tego świadomy. Jeśli do takiego wykreślenia dojdzie, to jedynym sposobem na przywrócenie statusu czynnego podatnika jest ponowne zarejestrowanie.

Najbardziej zadziwiające jest to, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej pozwala zawiesić działalność nawet na okres dwóch lat, a tymczasem zgodnie z ustawą o VAT podatnik taki po już 6 miesiącach może zostać wykreślony z rejestru czynnych podatników. Logika i podatki chyba nigdy nie będą szły w parze..

 

4 KOMENTARZE

 1. Chciałem zwrócić uwagę na trzy istotne kwestie, związane z wykreśleniami z VAT.

  1. Nabywając od podatnika wykreślonego z rejestru VAT tracimy prawo do odliczenia, nawet jeżeli usługa została rzeczywiście dokonana (!) – tak np. interpretacja z z 14 kwietnia 2017 r., sygn. 3063-ILPP1-2.4512.2.2017.2.AW)

  2. Jeżeli do transakcji rzeczywiście doszło, wydaje się, że wydatek z faktury wystawionej przez podatnika wykreślonego z rejestru VAT można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Byłoby świetnie, gdyby skarbówka potwierdziła to interpretacją ogólną… cóż, marzyć nikt nie zabroni :)

  3. Dla uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji i ew. sankcji musiałem weryfikować status VAT kontrahentów. Żeby nie robić tego pojedynczo stworzyłem małą aplikację do hurtowej weryfikacji z pliku excel. Jeżeli komuś to pomoże, to zamieściłem ją tutaj.
  http://statusvat.net/

 2. Dzień dobry,

  Bardzo przydatny artykuł, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię odnośnie:
  „…Jeśli do takiego wykreślenia dojdzie, to jedynym sposobem na przywrócenie statusu czynnego podatnika jest ponowne zarejestrowanie…” – nie zawsze będzie wiązało się to z ponowną rejestracją. Co prawda przepisy nie regulują wprost zasad przywrócenia wpisu do rejestru jednak Ministerstwo Finansów wypowiedziało się na ten temat, że jeżeli podatnik udowodni, że powinien w tym rejestrze figurować to urząd go przywróci. Oczywiście nikt nie wyjaśnia w jaki sposób można to udowodnić, ale np. w sytuacji, kiedy to urzędnik wykreśla podatnika z rejestru ponieważ nie mógł się z nim skontaktować – podatnik ten jeżeli przedstawi dowody na to, że np, w tym czasie przebywał na wyjeździe służbowym bądź chorował i nie było z nim kontaktu myślę, że do rejestru zostanie przywrócony.

  Oczywiście nowe przepisy są dla mnie jako księgowej i jednocześnie przedsiębiorcy bulwersujące ze względu na niejasność, brak doprecyzowania. Przez co często uczciwy podatnik niestety zostanie poszkodowany…. Kolejną kwestią jest to, że nasza gospodarka nie będzie się rozwijała bo któż z inwestorów chciałby podjąć jakiekolwiek działania w kraju który tak już na wstępie naraża przedsiębiorcę na ryzyko…. – ale to już nie jest związane z tematem dlatego nie rozwijam myśli.
  Artykuł ciekawy i wart uwagi.

  Pozdrawiam,
  Ewelina Dulęba.

  • Dziękujemy za wartościowy komentarz. Zgadzamy się w 100%. Uproszczenie i ujednolicenie przepisów zachęciłoby nowe firmy do inwestowania na naszym kraju. Utworzenie zrozumiałych i nie budzących wątpliwości przepisów to nie małe wyzwanie. Pozdrawiamy serdecznie koleżankę po fachu :)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here