Osoba, która jest niepełnosprawna, ma aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i płaci za swoją rehabilitację może w zeznaniu rocznym odliczyć część tych wydatków – a to wszystko dzięki uldze rehabilitacyjnej.

Z tej ulgi ma prawo skorzystać każdy podatnik, który:

ma status osoby niepełnosprawnej, czyli posiada: 

  • orzeczenie o konkretnym stopniu niepełnosprawności.
  • decyzję o przyznaniu renty z tytułu częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy;
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów (gdy niepełnosprawny nie ukończył jeszcze 16 r.ż.)
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.

ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną:

żonę lub męża, dzieci własne bądź przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców swojej żony/swojego męża, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych niepełnosprawnych nie przekraczają 9.120 zł.

OBYDWOJE RODZICÓW – JEDNA ULGA REHABILITACYJNA?

 

Jeśli zarówno ojciec jak matka finansują utrzymanie niepełnosprawnego dziecka, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego przez siebie wydatku. Nie ma tu znaczenia czy są w związku małżeńskim czy są rozwiedzeni. Jednakże każdy z rodziców ma konkretny limit w przypadku wydatków ograniczonych limitem kwotowym.

Sprawdź, co można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej – LISTA MINISTERSTWA FINANSÓW

OPINIA REHABILITANTA

Jaka forma rehabilitacji jest polecana dla niepełnosprawnych? O opinię zapytaliśmy eksperta – fizjoterapeutę i terapeutę manualnego mgr Łukasza Kota prowadzącego gabinet w Gdyni (Fizjoidea.pl).

„Niezależnie od zaawansowania niepełnosprawności, głównym celem jest przygotowanie pacjentów do radzenia sobie w codziennym życiu. Uczymy nauki chodu i poruszania się na wózku inwalidzkim i o kulach. Poprawiamy sprawność w obrębie ruchów, które wykonujemy za pomocą kończyn górnych i dolnych. Uczymy chodzenia, siadania, wstawania, chwytania przedmiotów.

Bardzo ważne jest, żeby niepełnosprawni i ich rodziny, opiekunowie byli świadomi, z jak wielu możliwości mogą korzystać. Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że na świecie żyje ponad miliard ludzi niepełnosprawnych – ile z nich nie ma dostępu do rehabilitacji? W Polsce na szczęście mamy wiele gabinetów. Warto dowiedzieć się, co oferuje najbliższa placówka. Im szybciej zaczniemy walkę o zdrowie, tym łatwiej będzie pobudzić mięśnie do pracy.”

Łukasz Kot Fizjoidea
Większa samodzielność i lepsza sprawność – takie są główne cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

 CO MOŻEMY WYCZYTAĆ Z USTAWY O REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ?

„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.”

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. art. 7 z 27 sierpnia 1997r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here