Wczoraj weszła w życie nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Podajemy Wam najważniejsze zmiany!

Najważniejsze nowe regulacje obejmują czas rotacji audytorów, po to, aby ich działania były jeszcze bardziej jasne. Gwarantem, który ma zapewnić przejrzystość działań autorów ma być zakaz świadczenia wielu dodatkowych usług na rzecz JZP, w której dana firma przeprowadza rewizję. A jakie usługi są dozwolone w przypadku wykonywania rewizji finansowej? To usługi atestacyjne, czyli poświadczające zgodność dokumentów ze stanem faktycznym i przepisami czy przeprowadzanie procedur due dilligence.
Co jeszcze jest dozwolone? Wydawanie listów poświadczających w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki, potwierdzanie spełnienia warunków zawartych w danych umowach kredytowych, czy również usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu finansowego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

A czego nie będzie można robić?

Na listę zakazanych działań wpisano zlecanie całego badania sprawozdania finansowego innej spółce audytorskiej. Możliwe będzie tylko zlecenie wybranych czynność. Według resortu to ograniczy niewłaściwą praktykę na rynku. Nowe przepisy odczują także prywatne firmy korzystające z usług rewidentów. Ustawa nakłada na firmy obowiązek powołania komitetów audytowych. W skład komitetu muszą wchodzić niezależni specjaliści.  Co ważne, większość członków tych komitetów nie będzie mogła być w spółce tej firmy ani mieć innych powiązań z właścicielem firmy. Audytor ma być wybierany w sposób jasny i niebudzący podejrzeń.

Odpowiedzialność komisji…

Członkowie komitetów audytowych będą ponosili bardzo dużą odpowiedzialność za podjęte decyzje. Jeśli naruszą ustawę będzie im groziła kara do 250 000 złotych. Ćwierć miliona to nie drobniaki.

Czas goni nas

Nowe przepisy obowiązują od 21 czerwca. Dla rewidentów oznacza to mnóstwo szkoleń, czytania przepisów i uczenia się nowych procedur. To może zająć trochę czasu,  tym bardziej, że będzie wymagało dobrej organizacji po stronie firm audytorskich. Według Barbary Misterskiej-Dragan z Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, najlepszym rozwiązaniem będzie połączenie małych firm audytorskich w większe ograny. Wtedy łatwiej będzie organizacyjnie i finansowo podołać zmianom w ustawie.

Biegły rewident z XVIII w.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here