Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza od 1 września 2019 r. nowe brzmienie definicji legalnej pierwszego zasiedlenia. Jest to następstwo wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.

Od 1 września 2019 roku obowiązuje zwolnienie dla dostaw budynków, budowli i ich części. Następuje likwidacja warunku, iż ich zasiedlenie powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.
Stosując się do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
od pierwszego zasiedlenia do dostawy budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.
Dostosowując przepisy ustawy o VAT do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, ustawodawca odstąpił w definicji pierwszego zasiedlenia od warunku, dzięki któremu pierwsze zasiedlenie budynków, budowli lub ich części następuje w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Od 1 września zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytku pierwszemu nabywcy czy użytkownikowi, jak również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, w przypadku gdy wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły minimum 30 % wartości początkowej.

Zwolenienie z pierwszego zasiedlenia

Bardzo istotna z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT jest definicja zasiedlenia. W tym zakresie brzmienie przepisu na dzień powstana obowiązku podatkowego przesądza o zastosowaniu zwolnienia lub nie. W uzasadnieniu projektu nowelizacji możemy przeczytać, iż odstąpienie od powiązania pierwszego zasiedlenia będzie skutkować w niektórych przypadkach wcześniejszym pierwszym zasiedleniem budynku, budowli lub ich części. Wprowadzona zmiana wynika z konieczności zapewnienia zgodności z przepisami.

Pierwsze zasiedlenie a VAT

Nowelizacja nie wprowadza zmiany w art. 2 pkt 14 lit. b ustawy o VAT Trybunał Konstytucyjny Sprawiedliwości UE nie akceptował istniejącego w tym przepisie warunku wiążącego istnienie ulepszenia z poniesieniem wydatków w postaci 30 procent wartości początkowej.
Obecnie orzecznicza praktyka przyjmuje, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu konieczne jest zajęcie budynku czy budowli, jego używania, również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. W praktyce ta nowelizacja potwierdza obecną linię orzeczniczą dotyczącą pierwszego zasiedlenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here