Smutne, ale czasem niestety przydatne….Każda kobieta, która poroniła ma prawo do skróconego urlopu macierzyńskiego. Niezależnie w którym tygodniu doszło do straty.

W praktyce oznacza to nawet 56 dni płatnych w 100% w przeciwieństwie do L4, na którym dostaje się 80% wynagrodzenia. Aby skorzystać z 56 dni urlopu po poronieniu, musisz przedstawić pracodawcy wniosek wraz z aktem urodzenia z USC. Pracodawca nie może odmówić takiego urlopu. Jest to obowiązkowe – bez żadnej dokumentacji medycznej. Piszemy o tym, jakie formalne kroki należy podjąć, aby skorzystać z prawnych możliwości, które należą się kobiecie po tak bolesnej stracie.

Urlop po poronieniu

Podstawą do uzyskania urlopu jest posiadanie statusu pracownika.

Status pracownika można uzyskać na skutek: zawarcia umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem może być osoba fizyczna, która jest według polskiego prawa pełnoletnia. W pewnych sytuacjach jak np. w celu przygotowania zawodowego może być to osoba niepełnoletnia.

Co dalej? Gdy dziecko rodzi się martwe, lekarz, położna albo inna osoba upoważniona, wypełnia kartę martwego urodzenia. Następnie, ta karta jest przekazywana do urzędu stanu cywilnego. Placówka lecznica, czyli najczęściej szpital ma obowiązek zgłoszenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego – urodzenia martwego i to w ciągu 1 dnia od dnia jej sporządzenia.

Jeżeli poród nastąpił w 22 tygodniu ciąży (21 tygodni 7 dni) lub w późniejszym etapie, przyjmuje się, że dziecko urodziło się martwe. Urząd stanu cywilnego wydaje akt urodzenia dziecka z adnotacją o urodzeniu martwym, który jest dokumentem stanowiącym podstawę przyznania urlopu oraz wypłacenia zasiłku, który otrzymuje kobieta w czasie tego urlopu macierzyńskiego.

Niestety, rodzice dzieci, które urodziły się martwe przed 22 tygodniem ciąży często mają problem z uzyskaniem aktu urodzenia. Jeśli lekarz nie będzie w stanie określić płci dziecka nie będzie możliwe uzyskanie aktu urodzenia, a tym samym ubieganie się o urlop macierzyński.

Urodzenie martwego dziecka a urlop macierzyński

Jeżeli matka dziecka dostanie skrócony akt urodzenia dziecka z USC i jest pracownikiem ma prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego przez 8 tygodni.

Jej pracodawca nie może tego kwestionować. W tym przypadku podstawą prawną jest Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 roku, prawo o aktach stanu cywilnego z 28 listopada 2014 roku.

To bardzo trudne chwile w życiu rodziny i przyda się dużo wsparcia. Również ze strony księgowej, która może poinformować rodziców dziecka o przysługujących im prawach.

1 KOMENTARZ

  1. Przed 22 tygodniem płodu płeć można ustalić na podstawie badań DNA, niestety trzeba za nie zapłacić około 500zł, ale jest taka możliwość i po zrobieniu tych badań lekarz ma obowiązek sporządzenia karty martwego urodzenia. Warto dodać też, że gdy mamy wydany akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe przysługuje nam zasiłek pogrzebowy, dzięki któremu możemy pochować dziecko.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here