Odpowiedzieliśmy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące urlopów po urodzinach dziecka. O ile zasady urlopu macierzyńskiego wydaje się pracownikom zrozumiałe (jest pierwszy), to przy urlopie rodzicielskim czy ojcowskim pojawiają się wątpliwości. Zobaczcie, jakie są zasady udzielania, co zrobić, żeby zostać dłużej z dzieckiem i do kiedy trzeba wybrać urlop. Aktualne dane na 2017 r.

Najpierw podstawy….

W Polsce obowiązują dwa rodzaje urlopów dotyczące narodzin dziecka. Najpierw jest urlop macierzyński, który trwa 20 tygodni. O szczegółowych zmianach od 2017 roku pisaliśmy tutaj.

Urlop rodzicielski

Gdy zakończy się urlop macierzyński, można skorzystać z urlopu rodzicielskiego, który trwa 32 tygodnie.

Kto może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Nie wszyscy. Z tego urlopu mogą korzystać wyłącznie rodzice, który opłacają ubezpieczenie chorobowe lub są zatrudnieni na umowę o pracę.

Ile trwa urlop rodzicielski?

Po narodzinach jednego dziecka może wynieść maksymalnie 32 tygodnie. Dodatkowe 2 tygodnie możemy zyskać w przypadku, gdy na świat przyjdzie na raz więcej niż jedno dziecko.

Czy urlop rodzicielski trzeba wykorzystać od razu czy można podzielić go na kilka mniejszych?

Możemy całość zwolnienia od obowiązków zawodowych wybrać od razu. Możemy też podzielić na maksymalnie cztery części, ale musimy wykorzystać urlop do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rż.

 Jak zyskać więcej dni wolnych?

Rodzice, którzy są zatrudnieni i posiadają minimum 6-miesięczny staż pracy mogą skorzystać z urlopu wychowawczego. Maksymalnie to 36 miesięcy z małym zastrzeżeniem – jeden miesiąc musi wykorzystać drugi rodzic. Prawo do urlopu obowiązuje do ukończenia przez dziecko 6 rż. Natomiast rodzice niepełnosprawnego dziecka mogą być na urlopie wychowawczym aż do ukończenia 18. lat córki lub syna. Ten urlop można pobrać maksymalnie w pięciu częściach – i tu wygodne rozwiązanie – te okresy nie muszą występować po sobie.

Specjalny urlop dla taty?

Prawo do urlopu ojcowskiego ma wyłącznie ojciec dziecka. Trwa on dwa tygodnie. Prawo do wolnych dni ma pracownik, który jest zatrudniony na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę. Mężczyzna musi pracować w czasie, w którym urodziło się dziecko – inaczej, nie będzie miał prawa do świadczeń. Co ważne – urlop należy się również pracownikowi, który przysposobił, czyli wziął pod opiekę cudze dziecko.

Czy rodzice mogą być w tym samym czasie na urlopie? Jak najbardziej, tata może wykorzystać urlop ojcowskim, jeśli matka dziecka w tym samym czasie przebywa na urlopie macierzyńskim.

Co jeszcze warto wiedzieć? Ojciec dziecka nie musi być w związku małżeńskim z matką, żeby móc korzystać z urlopu.

Urodziły się bliźniaki czy urlop ojcowski będzie dłuższy?

Urlop nie zwiększa się, ale jeśli ubezpieczony mężczyzna zostanie ojcem dwa razy w tym samym roku kalendarzowym wtedy czas urlopu się podwaja.

Co się stanie jeśli mężczyzna nie skorzysta z urlopu ojcowskiego?

Urlop mu przepada i nie są wypłacane z tego tytułu żadnego świadczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here