Nowelizacja Ordynacji Podatkowej wprowadza sporo zmian. Jedną z nich jest zdjęcie obowiązku uzasadniania przyczyny składania korekty deklaracji podatkowej od 2016. Jest to zdecydowanie ułatwienie pracy księgowych.

Złożenie korekty deklaracji podatkowej jest obowiązkowe w przypadku, gdy zostanie zauważony błąd rodzaju:

– formalnego –  nie wpływający na wysokość zobowiązania podatku podlegającego wpłacie do US, podatku do przeniesienia lub kwoty zwrotu, ale może powodować utrudnienia w zidentyfikowaniu pracownika (np. niepodpisanie deklaracji, błędne dane, błędny okres);

– rachunkowego – zmieniający wartości podatku na złożonej deklaracji pierwotnej.

Korektę deklaracji podatkowej należy złożyć natychmiast po zauważeniu błędu, pod warunkiem że nie odbywa się to w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. W każdym innym przypadku podatnik ma obowiązek skorygowania zauważonych nieprawidłowości.

Dotychczasowy stan prawny wymuszał razem z korektą deklaracji złożenie również jej uzasadnienia (ORD ZU). Nowelizacja Ordynacji Podatkowej znosi obowiązek uzasadnia przyczyny korekty. A więc wyjaśnienie powodu składania korekty nie będzie już obligatoryjne, ale nadal będzie możliwe. W zamian za to, w przypadku braku złożenia ORD ZU i wystąpienia wątpliwości dotyczących poprawności dokonanej korekty, organ podatkowy będzie mógł wezwać podatnika do wyjaśnienia niezgodności. Jeśli wykazanie rozbieżności nie zostanie dopełnione, to organ może przystąpić do postępowania wyjaśniającego, a później wydania decyzji wyznaczającej właściwą wysokość zobowiązania podatkowego.

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here