O szykujących się zmianach w Kodeksie Pracy pisaliśmy już jakiś czas temu. Teraz nadszedł czas na ich wdrażanie.

Kluczowe zmiany w Kodeksie Pracy będą dotyczyć umów o pracę, w szczególności tych zawieranych na czas określony. Zmianie ulegną przepisy o rozwiązaniu stosunku pracy i ujednoliceniu ulegnie okres wypowiedzenia umów zawartych na czas określony i nieokreślony.

Okresy wypowiedzenia będą wyglądały następująco:

– 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

– 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłuższy niż 3 lata;

– 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia przez minimum 3 lata.

Pracodawca będzie miał możliwość zwolnienia pracownika od obowiązku wykonywania pracy w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, ale mimo wszystko będzie musiał za ten okres zapłacić wynagrodzenie.

Kolejną wielką zmianą jest brak możliwości długotrwałego zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę na czas określony. W tej chwili pracodawca ma wiele możliwości do obejścia przepisów i uniknięcia 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jakie przysługuje w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony. Z braku odpowiednich regulacji prawnych pracodawcy często obchodzili przepisy i proponowali swoim pracownikom umowy na czas określony nawet na kilkanaście lat. Jedynym wymogiem do tej pory było, aby trzecia umowa zawierana z tym samym pracodawcą, była na czas określony, ale o długości jej trwania prawo już nie wspominało.

W związku z tym ustawodawca, chcąc zapobiec wykorzystywaniu umów o pracę na czas określony, postanowił dokonać zmian. Wprowadzono nową, maksymalnie dozwoloną liczbę umów tego typu. Tak więc, będzie można zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony, których łączna długość nie będzie mogła przekroczyć 33 miesięcy.

Jak to bywa w prawie pojawią się wyjątki od tej reguły, do których należy zaliczyć:

  1. umowy zawarte na zastępstwo pracownika,
  2. pracę wykonywaną dorywczo i sezonowo,
  3. wykonywanie pracy przez okres kadencji,
  4. obiektywne przyczyny wskazane przez pracodawcę.

Wprowadzane zmiany na pewno są korzystniejsze z punkty widzenia pracownika. Poza tym są pewnego rodzaju odzewem na umowy śmieciowe i próbą walki z nimi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here