Od początku 2016 roku do końca 2017 roku pracodawca zatrudniający pracownika skierowanego przez Urząd Pracy, będzie mógł otrzymywać specjalną refundację kosztów wynagrodzenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia razem ze składkami ZUS. Nowe regulacje wynikają z Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 1814), która weszła w życie 21 listopada 2015 r.

Warunkiem skorzystania z refundacji będzie podpisanie przez pracodawcę umowy ze starostą powiatowym w okresie od 1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2017 r. Po podpisaniu takiej umowy, pracodawca, który zatrudni bezrobotnego do 30-go roku życia skierowanego przez Urząd Pracy, otrzyma refundację kosztów zatrudnienia o równowartości minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Dodatkową korzyścią pracodawcy, jak też pracownika, jest dostęp pracodawcy do Krajowego Funduszu Szkoleniowego i pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych.

Podpisując umowę ze starostą pracodawca musi jednak pamiętać, że wiąże się to z pewnymi zobowiązaniami. Mianowicie minimalny okres zatrudnienia takiego pracownika będzie musiał wynosić 12 miesięcy. Przez ten okres będzie obowiązywać refundacja. Jednak po tym okresie pracodawca będzie zobligowany do zatrudnienia takiego pracownika na kolejne 12 miesięcy, jednak już na własny koszt. Niezachowanie tego warunku skutkować będzie koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania.

Czynnikiem dyskwalifikującym pracodawców z możliwości podpisania umowy ze starostą będzie sytuacja, w której pracodawca w ciągu pół roku przed zawarciem tego kontraktu, zwolnił swoich pracowników z przyczyn zależnych od zakładu pracy. Warunek ten ma zmniejszyć zagrożenie zwolnień dotychczasowych pracowników na rzecz skierowanych bezrobotnych objętych refundacją.

Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim absolwenci wszystkich poziomów szkół, którzy po raz pierwszy podejmą zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Nowe przepisy mają pomóc w walce z bezrobociem, które pomimo spadku i tak jest wysokie. Według statystyk co szósty bezrobotny to absolwent szkoły, który z powodu braku doświadczenia ma problem ze znalezieniem pracy.

Sama idea wydaje się być świetnym pomysłem. Jednak sam pomysł to nie wszystko. Trzeba przewidzieć też wszystkie jego konsekwencje, przede wszystkim negatywne. Jak te zmiany wpłyną na rynek pracy? Czy ustawodawca wprowadził odpowiednie zabezpieczenia przed falą zwolnień dotychczasowych pracowników etatowych? Czy rzeczywiście bezrobocie spadnie czy może nastąpią jego zmiany pomiędzy grupami wiekowymi? Przekonamy się o tym już w przyszłym roku.

 

Źródło: sejm.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here