Zgodnie z zasadą ogólną ujętą w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, każdy podatnik prowadzący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym, ma obligatoryjnie ewidencjonować te czynności za pomocą urządzenia rejestrującego. Jednak niektóre grupy podatników obejmuje zwolnienie Ministra Finansów z tego obowiązku. Do czasu…

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, obowiązujące w latach 2015-2016, po raz kolejny znacznie skraca listę zwolnień z rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Podstawowym warunkiem zwolnienia  z obowiązku rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej są obroty poniżej 20 000 zł rocznie w roku poprzednim.  Natomiast szczegółowe wyłączenia wymienione są w § 3 i § 4 rozporządzenia. Do usług, przy których zwolnienie od 2015 roku zwolnienie nie będzie obowiązywało, należą usługi (§ 4):

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15
i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Podmioty kontynuujące działalność, które od 2015 roku utracą prawo do zwolnienia, będą miały czas na zainstalowanie kasy fiskalnej do 28 lutego 2015 roku (§ 9 ust. 1 rozporządzenia)

4 KOMENTARZE

 1. A kto prowadzi osobom fizycznym księgi podatkowe???
  Jeżeli nie obsługuję rolników, nie robię PIT37 itd,. NIC NIE ROBIĘ DLA OSÓB FIZYCZNYCH to poco mi kasa?
  Każdy, kogo księguję ma NIP i REGON więc uważam, że kasa mnie nie dotyczy.

  • Wszystko się zgadza pod warunkiem, że klient, którego obsługujemy nie zakończy działalności. Natomiast jeśli to się wydarzy, a biuro rachunkowe będzie składało dla takiego klienta np. deklarację VAT za miesiąc/kwartał, w trakcie którego działalność została zakończona, i za czynność tą otrzyma wynagrodzenie, to proszę sobie odpowiedzieć na pytanie czy nie będzie to już potraktowane przez nieprzychylnego urzędnika za obsługę osób fizycznych?

 2. Hmmm sformułowanie „doradztwo podatkowe” wcale nie wyczerpuje zagadnienia. Żeby świadczyć doradztwo podatkowe trzeba być doradcą podatkowym – o ile się nie mylę aby być takim doradcą trzeba skończyć studia prawnicze, pójść na aplikację radca podatkowy i zdać egzamin. Można przecież prowadzić biuro rachunkowe wyłączając z zakresu swoich działań doradztwo podatkowe – wystarczy złożyć takie oświadczenie do US. Czy wówczas też konieczna będzie kasa fiskalna??

  • W myśl § art 2. ust. 1 znowelizowanej ustawy o doradztwie podatkowym, czynności doradztwa podatkowego obejmują:
   1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
   2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
   3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

   4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

   * pkt 1 i 4 dotyczą podmiotów uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

   Zmiana wynika z Ustawy z dnia 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. W związku z tym należy pamiętać, iż czynności takie jak prowadzenie ksiąg, sporządzanie deklaracji (…) są zaliczane do doradztwa podatkowego. A co za tym idzie wykonywanie ich dla osób fizycznych wymaga zainstalowania kasy fiskalnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here