Podatnicy coraz częściej odwołują się do sądów za bezprawne naliczanie odsetek przez fiskusa. Urząd Skarbowy jest bezlitosny, jeśli chodzi o możliwość naliczania odsetek za nieterminowe odprowadzanie danin do Skarbu Państwa. Każde spóźnienie w zapłacie wzbudza okazje do zwiększenia wpływów do budżetu, jeśli nie w postaci odsetek, to kar finansowych. Albo jednych i drugich jednocześnie.

Podatniczka, która 9 lipca 2010 roku zaciągnęła pożyczkę o wartości 60 000 zł nie dopełniła terminowego obowiązku złożenia deklaracji PCC i zapłacenia podatku. Zawarcie takiej pożyczki poza instytucją finansową podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w większości przypadków w wysokości 2%. Termin na złożenie deklaracji i zapłacenie podatku to 14 od zawarcia umowy.

W związku z niedopełnieniem obowiązku podatkowego, wskutek powołania się w toku postępowania kontrolnego na zawartą umowę pożyczki przez podatniczkę, fiskus wydał decyzję, w której obliczył podatek według 20% w kwocie 11 000 zł. Naliczył także odsetki w ustawowej wysokości od 24 lipca 2010 r. Podatniczka odwołała się od tej decyzji. Po jej stronie stanął Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 26.07.2016 r. nr II FSK 96/16 uznał, że wystarczającą karą jest już 20% stawka podatku.

Urzędy niestety bardzo często poza sankcyjną stawką podatku, naliczają dodatkowo odsetki za zwłokę z tytułu nieuregulowania w terminie podatku. W wyniku tego podatnik karany jest podwójnie: raz poprzez dziesięciokrotną stawkę podatku, drugi raz przez odsetki podatkowe za zwłokę.
Na szczęście sądy orzekające stają po stronie podatnika. Co prawda uznają zasadność sankcyjnej stawki podatku, ale nie zgadzają się z naliczaniem dodatkowych odsetek. Zdaniem NSA odsetki powinny być naliczane nie po 14 dniach od zawarcia takiej umowy pożyczki, ale dopiero po dniu doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, uwzględniającej 20% stawkę podatku. Według NSA odsetek nie można naliczać wcześniej, czyli wstecz. Ze względu na to, że niewykazanie czynności zaciągnięcia pożyczki zaliczane jest do nieujawnienia źródeł dochodu, decyzje z nimi związane wydawane są dopiero po kilku latach. A co za tym idzie naliczane przez fiskus odsetki przed wydaniem decyzji osiągają często horrendalne kwoty, które w połączeniu z 20% stawką podatku stanowią zbyt dużą karę dla podatnika. Warto więc w takim przypadku odwołać się od decyzji fiskusa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here