Specjaliści z organizacji „Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej” uważają, że wsród osób, które korzystają z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę – dominują właśnie przedsiębiorcy.

Spójrzmy na pierwszy tydzień września. Na początku tego miesiąca do ZUS trafiło blisko 100 tysięcy nowych wniosków o przyznanie świadczenia w obniżonym wieku. To naprawdę sporo – patrząc na to, że takie prawo w tej chwili obejmuje 331 tys.

Wysokość emerytury przedsiębiorcy

Składki składkom nierówne. Właściciele firm nie płacą takich samych składek jak osoby na etacie. Przy pozarolniczej działalności podstawą wymiaru składek jest zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy.

Co zrobić, żeby mieć wyższą emeryturę?

Prosta zasada – im więcej dajesz, tym więcej dostajesz. Osoby prowadzące działalność gospodarczą dostaną więcej pieniędzy, gdy będą opłacać składki wyższe niż obowiązujące minimum. Zanim rozbijemy bank/skarbonkę…zwróćmy uwagę, że roczna podstawa wymiaru składek nie może być większa od kwoty równej 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku. Czyli, można opłacać wyższe składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, ale jedynie do czasu przekroczenia trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej informacji: ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here