W piątek 13.05.2016 r. Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Ordynacji podatkowej, wprowadzający klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Treść samej klauzuli nie uległa diametralnej zmianie, jednak dokonano dwóch istotnych zmian w przepisach przejściowych.

Czego dotyczą te dwa przypadki?

Po pierwsze klauzula będzie obejmowała korzyści podatkowe, które zostaną osiągnięte po dniu wejścia w życie niniejszej nowelizacji. Co to oznacza? Nawet restrukturyzacje ukierunkowane na zwiększenie efektywności podatkowej całkowicie zakończone przed wejściem w życie klauzuli, mogą zostać zakwestionowane przez organy podatkowe.

Druga zmiana tym razem działa na korzyść podatnika. W myśl aktualnego brzmienia projektu przepisy, na podstawie których Minister Finansów nie wyda interpretacji, jeśli jej przedmiotem miałaby być ocena skutków podatkowych transakcji skierowanych na unikanie opodatkowania, nie będą miały zastosowania do wniosków o wydanie interpretacji złożonych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy. Według wcześniejszej wersji projektu Minister Finansów mógł odmówić wydania interpretacji, nawet jeśli wniosek został złożony przed wejściem w życie nowelizacji.

Wprowadzone zmiany rzucają nowe światło na temat restrukturyzacji i na jej planowanie. Przede wszystkim podatnicy planując czynności restrukturyzacyjne, powinni mieć przygotowane pozapodatkowe element, które przemawiają za wdrożeniem działań restrukturyzacyjnych, a także powinni ocenić, które części restrukturyzacji powinny być zabezpieczone interpretacjami podatkowymi i jak najszybciej wystąpić z wnioskami o ich wydanie.

Podjęcie szybkich działań zminimalizuje ryzyko odmowy wydania interpretacji przez Ministra Finansów. Trzeba się spieszyć i zacząć działać przed wejściem w życie nowych przepisów.

Obecnie projekt został skierowany do Senatu i może się jeszcze zmienić w toku procesu legislacyjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here