Likwidacja zwolnienia VAT dla usług około ubezpieczeniowych i około finansowych jest zmianą, którą obejmuje w swoim zakresie nowelizacja ustawy o VAT.  Podstawą do wprowadzenia nowych przepisów jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) z 17 marca 2016 roku w sprawie C-40/15 Aspiro S.A.

Według TS UE transakcje ubezpieczeniowe nie są analogiczne z transakcjami finansowymi. Jednocześnie uściślono zapisy dotyczące części składowej usługi finansowej. Resort finansów w celu dostosowania polskich przepisów do europejskiego prawa, zdecydował o usunięciu ust. 13 i 14 z art. 43 ustawy o VAT.

Skutkiem tego z listy zwolnień z podatku VAT skreślone zostanie zwolnienie dla usług, które stanowią element zwolnionej z podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej (wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37-41 ustawy o VAT), stanowiących odrębną całość i będących właściwymi oraz niezbędnymi do świadczenia zwolnionej usługi.

Resort finansów w uzasadnieniu projektu nowelizacji wyjaśnia: „Ze zwolnienia zostaną wyłączone usługi, które przed zmianą przepisów były uznawane za stanowiące element usługi ubezpieczeniowej, które były świadczone przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeń. Do takich usług zaliczane będą usługi likwidacji szkód, które świadczone odrębnie nie stanowią usługi ubezpieczeniowej ani usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy VAT”.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., a cały projekt możecie znaleźć tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here