Ustawa o VAT, a konkretnie art. 109 ust. 3 nakazuje nam podawanie numeru NIP w ewidencji VAT. To każdy wie – powiedziecie, ale gdy chodzi o paragony to zaczynają się schody…

W ewidencji musimy umieszczać także faktury wystawione do paragonów (sprawdźcie wyjaśnienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie). Księgowe muszą czuwać nad tym, żeby sprzedaż nie była ujęta dwa razy (na podstawie faktury i na podstawie raportu fiskalnego). Wymaga to jednak odpowiedniego pomniejszenia sprzedaży paragonowej.

Tutaj rodzi się pytanie:

W którym miesiącu dokonać zapisu, jeśli: sprzedaż + zaewidencjowanie w kasie mamy w jednym miesiącu, a wystawienie faktury nastąpiło w kolejnym miesiącu?

 

Znaleźliśmy stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie (na dzień 24.06.2017 r.). Spójrzmy:

(…) w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, powinny być uwzględnione faktury, które mają wpływ na rozliczenie podatku należnego oraz podatku naliczonego, ujęte w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług powinny być ujęte w ewidencji za okres, w którym zgodnie z ustawą powstał obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych czynności. W przypadku wystawienia faktury na rzecz podatnika podatku VAT, do sprzedaży zarejestrowanej uprzednio przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w ewidencji powinny być wykazane m.in. dane służące identyfikacji transakcji dokumentowanej tą fakturą, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (obowiązek ten nie wystąpi w przypadku wystawienia faktury na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej). W przypadku, gdy faktura na rzecz podatnika zostanie wystawiona po zakończeniu miesiąca, w którym zarejestrowano sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w celu zapewnienia zgodności ewidencji z deklaracją, faktura ta powinna zostać uwzględniona w ewidencji za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej sprzedaży. Należy wówczas odpowiednio skorygować (zmniejszyć) „sprzedaż paragonową” za wskazany okres.

Zatem czy to ewidencji VAT czy to JPK_VAT trzeba ująć faktury wystawione przez vatowca do wcześniej wydanych paragonów. I uwaga – w miesiącu zarejestrowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W sytuacji wystawienia faktur do paragonów pochodzących z okresów rozliczonych podatkowo, należy odpowiednio skorygować i uzupełnić ewidencję VAT oraz złożyć korektę pliku JPK_VAT celem spełnienia wymogów (są określone w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT).

 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here