Od 27 maja 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustawy o podatku akcyzowym. Pełną treść ustawy możecie pobrać tutaj, my skupimy się na nowych aspektach.

Ustawa o podatku akcyzowym – najważniejsze zmiany

W końcu doprecyzowano także zwolnienie od akcyzy w obrocie alkoholem etylowym całkowicie skażonym. Sprecyzowano, jakie rodzaje skażenia zwalniają z opłacenia podatku:

  • przy produkcji na terytorium kraju, nabyciu wewnętrz wspólnotowym oraz imporcie w sytuacji, gdy alkohol etylowy jest całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym w państwach Unii Europejskiej (na taki produkt czasem się mówi euroskażalnik).
  • przy nabyciu wewnętrz wspólnoty, w sytuacji, gdy alkohol etylowy jest całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez dane państwo UE, w którym doszło do skażenia.
  • przy produkcji na terytorium kraju oraz imporcie, w sytuacji, gdy alkohol etylowy jest całkowicie skażony dodatkowymi środkami dopuszczonymi poza terytorium Polski.

Więcej informacji art. 30 ust. 9 pkt 1.

Rejestracja w podatku akcyzowym oraz zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrz wspólnoty

Podlega temu każdy przedsiębiorca, który nabywa wewnątrzwspólnotowo alkohol etylowy całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym następuje skażenie, składa zgłoszenie rejestracyjne AKC – R oraz zgłasza planowane nabycie wewnątrzwspólnotowe do właściwego urzędu. Rejestracja musi nastąpić w ciągu trzydziestu dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym – przypomnimy, że ta ustawa weszła w życie 27 maja 2017 r.

W ustawie poszerzono katalog podmiotów podlegających obowiązkowi rejestracji do celów podatku akcyzowego oraz obowiązkowi złożenia zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Jakie podmioty muszą się zarejestrować?

Zobaczmy, jak według znowelizowanej ustawy wygląda rejestr podmiotów, którym sprzedano alkohol etylowy całkowicie skażony.  Zgodnie z ustawą będzie to podmiot, który sprzedaje na terytorium kraju:

– alkohol całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje, lub dodatkowymi środkami dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską,

– wyroby objęte podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): 20.14.75, 20.20.14 i 20.59.43 zawierające alkohol etylowy o objętościowej mocy powyżej 50 proc. objętości

 * w opakowaniach jednostkowych o pojemności 20 litrów i większej, prowadzi rejestr podmiotów, które odbierają te wyroby.

Jeśli przewóz tych wyrobów został objęty systemem monitorowania drogowego lub gdy sprzedaż potwierdzona jest fakturą, sprzedawca nie wpisuje odbiorcy do rejestru. Sprzedający przekazuje kopię rejestru właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 5. dnia następnego miesiąca po sprzedaży.

Źródło: Ministerstwo Finansów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here