Spółka cywilna to podmiot nieposiadający osobowości prawnej. Cechuje się ona m.in. tym, że podatek dochodowy nie jest rozliczany przez spółkę, tylko przez samych wspólników adekwatnie do ich udziałów. Takie rozwiązanie może wzbudzać wątpliwości podczas rozliczania podatku.

Pani Joanna posiada działalność gospodarczą, której przedmiotem działalności jest gabinet lekarski. Poza tym posiada 1/3 udziałów w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej, prowadzonym w formie spółki cywilnej. Pani Joanna, z uwagi na to, że prowadzi samodzielny gabinet, podpisała ze spółką umowę na świadczenie usług medycznych.

Podatniczka złożyła pytanie do Izby Skarbowej w Katowicach jak powinna rozliczyć koszt spółki, którym są świadczone przez nią usługi. Jej zdaniem poprawne powinno być rozliczenie tego wydatku, tak jak przychodu, czyli proporcjonalnie do posiadanego udziału, a więc 1/3 wysokości kosztu.

Interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 20 kwietnia  2016r. (sygnatura IBPB-1-1/4511-133/16/ZK) potwierdziła poprawność rozliczenia kosztu. Wątpliwość w tym zakresie może wzbudzać zapis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego jasno wynika, że kosztem uzyskania przychodu nie może być praca własna przedsiębiorcy. Regulacja ta nie obejmuje jednak Pani Joanny, ze względu na podpisaną umowę pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi. Oznacza to, że nie tylko przychody, ale i koszty spółki udziałowcy spółki cywilnej zobowiązani są rozliczać w stosunku do posiadanych udziałów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here