Okres wypowiedzenia jest niezwykle ważny dla obu stron umowy. Po pierwsze daje pracownikowi czas, aby mógł znaleźć nowe miejsce zatrudnienia, bowiem nawet w okresie wypowiedzenia (co najmniej 2 tygodnie) przysługują mu dni wolne na poszukiwanie innego stanowiska. Pracodawca może w tym przystosować się do planowanych zmian kadrowych i przeszkolić nową osobę do wykonywanych obowiązków.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynika z kilku czynników:

– rodzaj zawartej umowy oraz czas na jaki została zawarta np. umowa na czas określony bądź nieokreślony;

– okres zatrudnienia, co jest szczególnie istotne w umowach na czas nieokreślony.

Okres wypowiadania umów

OKRES PRÓBNY:

3 dni robocze – jeśli okres próbny nie przekroczył 2 tygodni;

tydzień – jeśli okres próbny był dłuższy niż 2 tygodnie;

2 tygodnie – jeżeli okres próbny wynosił 3 miesiące;

UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Zawiera się ją w przypadku gdy pracodawca poszukuje osoby, która zastąpi osobę na danym stanowisku pracy w wyniku usprawiedliwionej nieobecności zatrudnionego np. w trakcie urlopu wychowawczego. Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni.

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY

Okres wypowiedzenia tego typu umowy wynosi 2 tygodnie. Należy jednak pamiętać, że można ją wypowiedzieć tylko w przypadku jeśli została zawarta na okres dłuższy niż pół roku oraz w przypadku gdy taki zapis pojawił się w umowie.

UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY

Wypowiedzenie zależy od czasu zatrudnienia i wynosi:

  • 2 tygodnie – po przepracowaniu okresu poniżej 6 miesięcy;
  • miesiąc – jeśli zatrudniony przepracował conajmniej niż 6 miesięcy;
  • 3 miesiące – po przepracowaniu przynajmniej 3 lat.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here