Urlop okolicznościowy jest szczególną formą otrzymania dodatkowych dni wolnych, wynikających z określonych sytuacji w życiu pracownika m.in.: narodziny dziecka, ślub czy śmierć bliskiej osoby.

Zasady przyznawania urlopu okolicznościowego wynikają z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Wynagrodzenie za niego jest liczone identycznie jak w przypadku urlopu okolicznościowego i przysługuje w wymiarze:

urlop po smierci bliskiego
Za czas urlopu okolicznościowego przysługuje pełne wynagrodzenie za pracę.

Udokumentowanie urlopu okolicznościowego

W przypadku, jeśli pracodawca wymaga udokumentowania urlopu okolicznościowego można to zrobić dostarczając mu m.in.: odpis aktu małżeństwa, skrócony akt urodzenia dziecka bądź też akt zgonu.

WAŻNE:

Istnieją wyjątki w wymaganiach dotyczących udzielenia urlopu okolicznościowego. Taka szczególna sytuacja ma miejsce, gdy wydarzenie, na które udzielono urlopu nie doszło do skutku. Przykładowo gdy pracownik wykorzystał 2 dni urlopu okolicznościowego na przygotowania związane z zawarciem małżeństwa a ślub z różnych powodów nie odbył się, w tej sytuacji musi on wykorzystać urlop wypoczynkowy. Jeśli tego nie zrobi – jego nieobecność będzie usprawiedliwiona, niestety nie otrzyma on za nią żadnego wynagrodzenia.

Przepisy nie precyzują dokładnego terminu, w których pracownik powinien wykorzystać urlop okolicznościowy. Powinien być on jednak powiązany z danym wydarzeniem. Nie trzeba więc wykorzystywać go dokładnie np. w dniu pogrzebu, ślubu czy narodzin potomka.

PAMIĘTAJ:

Za niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przysługuje żaden ekwiwalent np. w postaci świadczeń pieniężnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here