Wraz ze wzrostem firmy, rozbudową struktur lub przejęciem przez inny podmiot – firma często zmienia swoją nazwę. Pracownicy najczęściej wiedzą o tym zanim pojawi się oficjalny komunikat np. w zakładce PR na stronie internetowej. 

Zmiana nazwy firmy a ustawa

Jeśli zmiana dotyczy wyłącznie samej nazwy, nie ma ustawowego obowiązku informowania pracowników. Gdyby zmieniały się warunki zatrudnienia konkretnego pracownika np. wysokość wynagrodzenia lub wymiar etatu, wtedy dział kadr musiałby przygotować aneks do ostatniej umowy.

Jak to wygląda w praktyce? Jeśli nowa jest tylko nazwa, pracownicy dostają maila od swojego przełożonego, wiadomość na firmowym intranecie. Czasem organizuje się krótkie spotkania, szczególnie, gdy firma zmienia właściciela. Zatrudnieni boją się czy nowy właściciel nie wymieni pracowników na nową kadrę. Warto spotkać się i zapewnić, że nic złego się nie wydarzy oraz opowiedzieć o dobrych stronach nowego porządku (a na pewno takie się znajdą).

Jakie mogą być konsekwencje niepoinformowania? Żadne. Jednak ze względu na komfort pracy powinno się wyjaśnić pracownikom nową sytuację.

Nie ma potrzeby zawierania nowych umów o pracę ze starymi pracownikam. Tym którzy kończą pracę, wydaje się świadectwa pracy już z nową nazwą.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here