Elektroniczne deklaracje VAT czyli obowiązek składania deklaracji VAT drogą elektroniczną, to nie suchy zapis w ustawie. Niedopełnienie go będzie skutkowało sankcjami karnymi.

Zmiana Ustawy o VAT obowiązująca od 1 stycznia 2017 narzuca podatnikom rozliczanie podatku VAT za pośrednictwem internetu. Zgodnie z art. 99 ust. 11b ustawy o VAT obowiązkiem tym objęci są:

–  podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE,
– podatnicy będący dostawcami towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca oraz nabywcami tych towarów i usług,
– podatnicy podlegający obowiązkowi składania droga elektroniczną deklaracji, informacji i rocznego obliczania podatku dochodowego zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych

Od 01 stycznia 2018 roku obejmować to będzie już wszystkich podatników.

Niedopełnienie obowiązku rozliczania elektronicznego podatku VAT skutkować będzie sankcjom odpowiednim wykroczeniom skarbowym, czyli grzywny w przedziale od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, a więc od 200 zł do 40 000 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here