20 marca Sejm przyjął i przekazał do Senatu ustawę „o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu”.  Prace sejmowe trwają nad nią od lipca 2013 roku. Istnieje zagrożenie, że nowa ustawa wprowadzi kolejny podatek, który obciąży przedsiębiorców.

O co chodzi? Otóż w Art. 4 w/w ustawy czytamy między innymi, że:

Według art. 17a. ust. 1. w/w ustawy: „Rada gminy może wprowadzić opłatę od reklam”.

Art. 17a ust. 3 „Opłatę od reklam pobiera się od:

1) właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste;

2) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych;

3) posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych – jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.”

Art. 17b. 1. „Opłata od reklam składa się z części stałej i części zmiennej.
2.
Część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy.
3.
Część zmienna jest proporcjonalna do pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.”

Wraz z pojawieniem się projektu ustawy, przedsiębiorcy zaczęli mieć obawy, że zostanie wprowadzony kolejny podatek, który obciąży prowadzoną działalność. Czy słusznie? Czy nowe przepisy doprowadzą do tego, że nawet za reklamę wywieszoną za szybą własnego lokalu trzeba będzie odprowadzić do Skarbu Państwa dodatkową opłatę?

Co prawda w ustawie jest zapis, że od podatku zwolniony będzie „szyld”. Według definicji zawartej w ustawie poprzez „Szyld” – należy rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują”. Wydawałoby się wszystko w porządku, jednak rzeczywistość pokaże jak urzędnicy będą interpretować to wyjaśnienie pojęcia „szyldu”.

Czy istnieje realne zagrożenie tego, że przedsiębiorcy będą musieli płacić podatek od działań mających na celu pozyskanie klientów?

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here