28 stycznia ZUS opublikował informację dotyczącą podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

W IV kwartale 2015 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstwa, razem w wypłatami z zysku wyniosło 4280,80 zł (Monitor Polski 2016 poz. 76).

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. dla:
1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
2. twórców i artystów,
3. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność
w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
5. osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty, oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,

stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3 210,60 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale 2015 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Na podstawie obwieszczenia M.P. oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ZUS ogłosił obowiązującą w 2016 roku najniższą wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 288,95 zł (tj. 9% podstawy wymiaru – art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Źródło: infor.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here