Zasady przyznawania urlopu macierzyńskiego w 2017 nie zmieniły się. Nadal udzielany jest kobiecie, która wkrótce urodzi dziecko lub właśnie urodziła. Przyznawany jest także w przypadku zaadoptowania lub przyjęcia pod opiekę w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem zawodowych rodzin zastępczych). Jakie zmiany zaszły i jakie jeszcze inne świadczenia urlopowe  przysługują rodzicom dziecka w 2017 roku?

Urlop macierzyński 2017

 

Długość urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od ilości urodzonych dzieci. W przypadku jednego dziecka matce przysługuje 20 tygodni. W przypadku bliźniaków wydłużony zostaje do 31 tygodni. Przy trojaczkach to już 33 tygodnie, a każde kolejne dziecko z ciąży mnogiej to dwa tygodnie więcej.

Sprawdź także: Urlop macierzyński – dla kogo i w jakim wymiarze? 

Mama malucha zgodnie z przepisami musi wykorzystać 14 tygodni. Tej części urlopu macierzyńskiego nie może zamienić na ekwiwalent, ani też z niej zrezygnować. Pozostałe 6 tygodni może wziąć ojciec, pod warunkiem, że jest ubezpieczony. Swój urlop matka może wykorzystać już przed urodzeniem dziecka, ale maksymalnie może to być 6 tygodni. Urlop macierzyński musi być wykorzystany w ciągłości w pełnym wymiarze.

Podczas urlopu macierzyńskiego wypłacany jest zasiłek macierzyński.
&nbsp

Urlop rodzicielski 2017

 

Kolejnym świadczeniem urlopowym przysługującym rodzicom jest urlop rodzicielski. Przyznawany jest  wyłącznie rodzicom, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę lub opłacają składkę chorobową. Urlop rodzicielski jest w zasadzie przedłużeniem urlopu macierzyńskiego.

Długość urlopu rodzicielskiego w przypadku jednego dziecka wynosi 32 tygodnie, natomiast w przypadku wieloraczków 34 tygodnie.

Ten rodzaj urlopu nie musi być wykorzystany w sposób ciągły. Może być podzielony, jednak na nie więcej niż cztery części. Niezależnie od sposobu jego wykorzystania (jednorazowo lub w częściach), musi być podjęty nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Jeśli urlop rodzicielski zostanie podzielony, to maksymalnie 16 tygodni z tego urlopu może być wykorzystane w dowolnym czasie. Nie musi następować w trybie ciągłym po urlopie macierzyńskim bądź wcześniejszej części urlopu rodzicielskiego.

Dodatkowo, do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w dogodnym dla rodziców czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu. Wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w tym trybie, pomniejsza o podjętą liczbę tygodni wymiar urlopu wychowawczego.

Podzielone części urlopu rodzicielskiego nie mogą być krótsze niż 8 tygodni z wyjątkiem:

1) pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku:

a) urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni

b) adopcji bądź przyjęcia na wychowanie do rodziny zastępczej dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, nie może być krótsza niż 3 tygodnie;

2) sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Urlop rodzicielski również jest płatny.

Urlop_macierzyński_2017
Jaka forma urlopu będzie najlepsza dla młodych rodziców?

Urlop ojcowski

 

Ten rodzaj urlopu przysługuje tylko ojcu dziecka. Jego długość nie może przekroczyć dwóch tygodni, łącznie z sobotą i niedzielą.  Nie jest uzależniony od ubezpieczenia matki. Ojciec dziecka może skorzystać z urlopu ojcowskiego w ciągu 24 miesięcy od urodzenia dziecka lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

 Urlop ojcowski, inaczej nazywany tacierzyńskim, może być podjęty jednorazowo w całości lub maksymalnie w dwóch częściach, jednak muszą one obejmować pełne tygodnie.

Urlop ojcowski jest płatny w 100%.

Urlop wychowawczy

 

Urlop wychowawczy nie może przekroczyć 36 miesięcy, z czego jeden miesiąc przysługuje obowiązkowo drugiemu rodzicowi za wyjątkiem kiedy:

– jest pozbawiony praw rodzicielskich lub jego władza rodzicielska została zawieszona/ograniczona

– nie żyje.

Ten rodzaj urlopu przysługuje zatrudnionym rodzicom posiadającym co najmniej 6 miesięczny staż pracy, niekoniecznie u jednego pracodawcy, ważne aby była zachowana ciągłość zatrudnienia 6 miesięcy wstecz.

Rodzice mogą wykorzystać urlop wychowawczy do końca roku, w którym dziecko ukończyło 6 lat, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego, 18 lat.

Urlop wychowawczy może być podzielony maksymalnie na 5 części.

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here