Od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana dotycząca okresu aktywowania korekt kosztów.

Podstawowym warunkiem przypisania kosztów do okresu nadal jest ich rodzaj, tzn.  koszty pośrednie są aktywowane w dacie poniesienia (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie podatkowej), a koszty bezpośrednie w roku uzyskania właściwego dla nich przychodu. Według dotychczasowego stanu prawnego wszystkie faktury kosztowe dotyczące roku 2015 (nawet te wystawione do 15 stycznia 2016 roku za sprzedaż grudniową), spływające do końca marca 2016, muszą wpływać na wynik roku 2015.

Bez zmian pozostaje również przypisanie przychodu do okresu, czyli faktura sprzedażowa za sprzedaż dokonaną w miesiącu poprzednim, musi być wystawiona najpóźniej do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu dokonania sprzedaży, ale musi być rozliczona w miesiącu, w którym ta sprzedaż się odbyła.

 

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku dotyczą tylko korekt kosztów.

 

Do końca 2015 roku faktura korygująca wystawiona na początku nowego roku podatkowego, ale dotycząca roku poprzedniego, musiała być uwzględniona w roku poprzednim. W tym zakresie ustawodawca wprowadził modyfikacje. Od początku 2016 roku faktura korygująca koszty będzie musiała być ujęta w kosztach zgodnie z datą otrzymania, pod warunkiem, że nie jest ona spowodowana błędem (Ustawa o PDOP Art. 15 ust. 4 lit. i. „Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty”). W przypadku faktury korygującej przychody, momentem decydującym o przypisaniu do okresu będzie data jej wystawienia.

 

Mylące dla podatników może być to, że te zmiany dotyczą tylko faktur korygujących. Same koszty i przychody muszą być rozliczane zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami.

Szczególną czujność należy też wykazać w przypadku faktur rozliczających. Zdarza się, że zamiast faktury korygującej wystawiana jest faktura rozliczająca. Najczęściej występuje to np. w przypadku dostawy energii. Dostawca wystawia fakturę rozliczającą, zmieniającą wartość wcześniejszej kalkulacji. Taki dokument ma więc charakter dokumentu korygującego. W związku z tym faktura taka powinna być rozliczona według nowych przepisów dotyczących rozliczania faktur korygujących.

 

Jak widać rok 2016 zmusza w niejednym przypadku do dostosowania się do nowych przepisów, a tym samym do zapomnienia o dotychczasowych zasadach. Księgowi muszą zachować szczególna uwagę, ponieważ to im podatnicy zawierzają prawidłowość swoich rozliczeń z fiskusem.

2 KOMENTARZE

  1. Fajnie, że o tym napisaliście, bo samemu bardzo ciężko jest nadążać za wszystkimi zmianami być na bieżąco. Czekam na więcej nowinek. Bardzo lubię Wasz blog, bo dowiaduję się tutaj cały czas czegoś nowego. Dziękuję i pozdrawiam :)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here