Po 33 miesiącach od zawarcia stosunku pracy w oparciu o umowę o pracę na czas określony, umowa taka przekształci się w umowę bezterminową. Rodzicom będą przysługiwały większe przywileje, dotyczące wykorzystania płatnego urlopu na opiekę nad dzieckiem.
 
10 kwietnia 2015 wpłynęły do sejmu projekty nowelizacji Kodeksu Pracy. Projekty zmian – rządowy i prezydencji – dotyczą zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na czas określony oraz urlopu rodzicielskiego.
 
W chwili obecnej w Polsce zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmuje ponad 2 mln pracowników. Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy przewiduje zmianę, polegającą na wprowadzeniu ograniczenia okresu przez jaki pracownik może pracować na takiej umowie w jednej firmie – będą to 33 miesiące. Po tym czasie umowa automatycznie przekształci się w umowę na czas nieokreślony.
 
Kolejna zmiana jaka ma obowiązywać to wydłużenie okresu wypowiedzenia występującego przy zatrudnieniu na czas określony. Po 6 miesiącach od zawarcia takiej umowy, rozwiązanie jej będzie mogło nastąpić dopiero po miesiącu następującym po tym, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 
Projekt prezydencki dotyczy świadczeń rodzicielskich z tytułu urodzenia lub adoptowania dziecka. W tym zakresie nowelizacja ma pozwolić na wykorzystanie ostatnich 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w dowolnym okresie, do momentu ukończenia przez dziecko szóstego roku życia. Według obowiązujących obecnie przepisów, ojcowie muszą wykorzystać przysługujący im urlop tacierzyński w ciągu 12 miesięcy od urodzenia/przysposobienia dziecka. Nowelizacja ma wydłużyć ten okres do 24 miesięcy.
 
Projekt prezydenta ma rozwiązać też problem, polegający na braku możliwości przekazywania urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego pomiędzy rodzicami dziecka w sytuacji, kiedy matka dziecka przed porodem prowadziła działalność gospodarczą.
 
13 kwietnia projekt ustawy został skierowana do pierwszego czytania.
 
Źródło: Rzeczpospolita

1 KOMENTARZ

  1. Dobrze jest być na bieżąco ze zmianami w prawie. Inaczej o wielu rzeczach człowiek się nie dowiaduje i są później spore problemy. Posiadanie wiedzy na temat prawa może dopomóc każdemu w uniknięciu nieprzyjemnych sytuacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here