Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podpisana 5 maja 2015 przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego umożliwi odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zaległości w składkach ZUS, w tym również należności finansowanych przez osobą ubezpieczoną. Co to oznacza do przedsiębiorców mających problemy z płatnościami składek ZUS?

W chwili obecnej płatnik składek (dłużnik), aby mieć możliwość spłacania zaległości w ratach lub z odroczonym terminem płatności, musi złożyć do ZUS-u właściwy wniosek. Decyzja podejmowana jest przez ZUS na podstawie możliwości płatniczych podmiotu wnioskującego oraz stanu finansów ubezpieczeń społecznych. Jednak podstawowym warunkiem do skorzystania z tego przywileju są zaległości wynikające z należności składek finansowanych przez ubezpieczonego, który nie jest płatnikiem składek, potrącanych z jego wynagrodzenia. Oprócz tego przed zawarciem porozumienia z ZUS, płatnik składek zmuszony był do spłacenia części składki finansowanej przez ubezpieczonego. Wielu przedsiębiorców dyskwalifikowało to z umowy z ZUS.

Dzięki zmianom zawartym w nowej ustawie, przedsiębiorcy mają mieć możliwość dalszego prowadzenia działalność gospodarczej, bez ryzyka podejmowania działań egzekucyjnych nie tylko ze strony ZUS-u, ale także i Urzędów Skarbowych. Sam ZUS oczywiście też na tym skorzysta, ponieważ łatwiejsze jest odzyskanie należności w ratach niż w całości.

Zaproponowane zmiany mają także zmniejszyć skutki finansowe, które ponieśliby sami ubezpieczeni, niebędący płatnikami składek, w sytuacji opóźnienia w płaceniu składek do OFE i ujęcia ich na subkontach w ZUS, co bez tych zmian nastąpiłoby w wyniku płatności ratalnych składek finansowanych przez ubezpieczonych.

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia siódmego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Źródło: www.infor.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here