Projekt wprowadzenia zmian w zakresie struktur majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci udziałów beznominałowych po wielu sporach ostatecznie został wycofany. Był to jeden z kontrowersyjnych projektów na przestrzeni ostatnich kilku lat. Oprócz wprowadzenia instytucji udziałów beznominałowych i kapitału udziałowego, nieznanych dotąd prawu polskiemu, projekt zakładał m.in. zminimalizowanie kapitału zakładowego do 1 zł oraz wprowadzenie testu wypłacalności, który ma poprzedzać każdą wypłatę z majątku spółki.

Prace nad projektem wznawiane były kilkukrotnie, po czym po ogłoszeniu jego wersji ostatecznej w lutym br.projekt został bezwzględnie skrytykowany przez grupę prawników, profesorów prawa i młodszych pracowników naukowych kilkunastu uniwersytetów. Resort początkowo nie brał pod uwagę zgłaszanych uwag. Pod nadzorem profesora Andrzeja Kidyby, kierownika Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, został napisany własny, pozaresortowy projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Profesor Kidyba przekonywał urzędników Ministerstwa Finansów, że wprowadzenie podspółki beznominałowej przy jednoczesnej rezygnacji z kapitału zakładowego to niedorzeczność.

Na szczęście zdrowy rozsądek zatriumfował nad ideologią niemającą nic wspólnego z dobrem przedsiębiorców i bezpieczeństwem obrotu gospodarczego – mówi prof. Kidyba.

Jerzy Kozdroń – wiceminister sprawiedliwości odpowiada: – Zaniechaliśmy implantu udziałów beznominałowych, ponieważ uznaliśmy, że są w tej chwili sprawy ważniejsze niż zwalczanie oporu i braku zrozumienia dla sprawy ze strony środowiska uniwersyteckich prawników . Musimy również brać pod uwagę głos Ministerstwa Finansów, które ciągle ma wątpliwości natury podatkowej wobec spółki beznominałowej.

Zmiany zaproponowane, jakie nadal pozostają w projekcie nowelizacji KSH, obejmują obniżenie kapitału zakładowego z 5 000 zł do 1 zł, wprowadzenie testu wypłacalności oraz tworzenie funduszu rezerwowego w spółkach kapitałowych.

Źródło: Gazeta Prawna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here